Mat med mening

matutdeling

Illustrasjonsfoto: Alesia Kozik / Pexels

Mat med mening er et prosjekt som jobber for å hindre utenforskap.

Vårt mest synlige redskap er matutdeling til sårbare grupper i utkanten av det etablerte felleskapet. Det kan være snakk om utfordringer med rus eller psykiatri, og flyktninger i en sårbar periode. I tillegg til å bidra med matvarer, ønsker vi å tilby støtte og veiledning i en hverdag som kan oppleves kaotisk og uoversiktlig.   

Vi ønsker å knytte til oss Tidgivere som vil bidra praktisk, f.eks. som sjåfør eller pakkehjelp. 

Ta kontakt med prosjektansvarlig Mary-Ann på mary-ann.lokshall@blakors.no