Drammen

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre.

 • ICDP-kurs

  ICDP (International Child Development Program) er et kurs hvor målet er å:

  1. Fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet.

  2. Påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig godt samspill er for barnets utvikling

  3. Fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.

  Målgruppen er foreldre fra alle kulturer med barn i alderen 0-12 år.
 • Tuning into Kids (TIK)

  Tuning into Kids (KIT) er et program som gir deg mulighet til å lære om forskjellige måter å være foreldre på, å dele ideer og erfaringer. Vi lærer om, og øver på metoder som kan hjelpe oss i foreldrerollen, når barna kan oppleve følelser som sinne, sorg og tristhet.

 • Kokkekurs

  Med tilbudet Kokk & Le lager vi sunn og smakfull middag med fokus på økonomi, råvarer og planlegging av middager i hverdagen. Maks 8 foreldre om gangen, der du lærer å lage sunn mat og har det moro på kjøkkenet. Kurset varer i 6 uker. Få ideer til matpakker. 

 • Kompiz

  På Kompiz jobber vi med ulike tema og kreative teknikker. Samspill, lek og mestring står i fokus og barna får øve på overganger og gruppetilhørighet utenfor hjemmet.

  Kompiz går over 10 ettermiddager med den samme gruppen og 2 faste miljøterapeuter leder gruppen gjennom blant annet styrkedyr, trygge landskap og fremtidsprojeksjon for å nevne noe. Hver kurskveld har en fast struktur og ender i en estetisk respons der barna får prøve ulike tegne- og maleteknikker.

 • Mestringsgruppe 6-8 år

  Mestringsgruppe 6-8 år har fokus på selvfølelse, mestring og sosial kompetanse. Vi bruker blant annet «Smart Oppvekst», positiv psykologi og lek for å hente fram egenskaper som mot, empati, samarbeid, takknemlighet med mer.

 • Mestringsgruppe 9-12 år

  Mestringsgruppe er en miljøterapeutisk barnegruppe for barn mellom 9 og 12 år tilknyttet Blå Kors barnas stasjon. På gruppen har vi morsomme aktiviteter, kreativitet, matlaging og gode samtaler om temaer som opptar barnet eks. mobbing, nettvett, selvfølelse & vennskap. Vi er opptatt av barnas interesser, ressurser og ønsker at barna skal oppleve mestring, skape gode relasjoner til jevnaldrende og få gode erfaringer gjennom gruppen!

 • Babymassasje

  Babymassasje er en lukket gruppe som varer i 5 uker. Teori og praktisk gjennomgang av babymassasje, gråt, berøring, øyekontakt, duft og nærhet. Du må selv ta med 2 store håndklær og det du ellers har i stellebagen. Vi anbefaler behagelig tøy da vi sitter på gulvet og masserer.

 • Sped og småbarnsgruppe

  Sped og småbarnsgruppen er for familier med barn i alderen 0-3 år, et hyggelig felleskap hvor hverdagens gleder, frustrasjoner og utfordringer har en naturlig plass. Gruppen er strukturert rundt enkle aktiviteter som sangstund og lignende, og relevante temaer i foreldrerollen som tilknytning, gråt, søvn osv.

 • Samlivskurs

  Samlivskurset (PREP) har oppstart høsten 2020, og har som mål at parene øker bevissthet rundt positive og negative samspill i forholdet. Vi går gjennom korte foredrag, parsamtaler og øvelser. Vi spiser også et enkelt måltid sammen (foreldre og barn) før hver kurskveld. Barna blir igjen sammen med frivillige mens foreldrene er på kurs.

 • Foreldretreffet

  Er et nettverksbyggende tiltak for foreldre. Målet med treffet er å bli kjent med steder og aktiviteter i Drammen som man selv kan ta med egne barn på senere. Det vil være turer til bibliotek, Drammensbadet og lignende, temabaserte samlinger som aldersgrense på film, spill og sosiale medier.

 • Økonomikurs

  Vi holder kurs over 4 samlinger i enkel økonomi, der vi prøver å finne måter å spare noen kroner i hverdagen. Vi går kort inn på budsjett, strømavtaler, mobilabonnement, nettbank, handlevaner, «sløsefeller» og mye mer.

 • Familiegruppe

  Vi samles til et felles middagsmåltid torsdager kl. 15.30 – 18 der vi legger til rette for aktiviteter som skaper nærhet, trygghet og hygg. Dette er en arena for å snakke om hverdagens gleder, utfordringer og frustrasjoner.

 • Trygghetssirkel for voksne

  Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen (COS-P), som er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer.

 • Bruktbod

  Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.

Fritidstilbud og høytidsmarkeringer

 • Drop-in

  Onsdager kl. 11.30 – 13.30 er du velkommen til drop-in. Dette er en møteplass for alle foreldre med og uten barn. Drop-in er et uformelt treffpunkt der du kan slappe av med en kopp kaffe eller te. Det er en fin arena for å se hvordan vi har det på Barnas Stasjon, og en mulighet for å hilse på, prate med andre, bruke PC eller kopimaskin ved behov og lære å sy med symaskin.

 • Lunsj

  Fredager kl. 11.30 – 12.30 tilbyr vi lunsj, der barnet er i fokus. Vi øver på ferdigheter i forbindelse med måltid; spise med andre, sitte ved bordet, dekke på, sende videre, prate med kjente og ukjente, smake på nye smaker og rydde.

 • Middag

  Vi arrangerer middag på onsdager kl. 14.30 – 18. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt lag med andre småbarnsfamilier. Det deltar også frivillige fra Blå Kors. Vennligst gi beskjed om allergier, matintoleranser eller andre spesielle behov. Påmelding på SMS innen tirsdag kl. 15 til 959 27 271.

 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis. Se egne høytidsprogram på stasjonen.

 • Ferier

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors ferier. For mer informasjon les mer på www.blakors.no/ferier.

 • Helgeaktiviteter

  Her blir det morsomme aktiviteter for små og store 1-2 helgedager per måned. Ofte er vi å treffe på Drammensbadet, men vi er også på aktiviteter som arrangeres i nærområdet; Lier og Drammen. Det kan være at vi drar på alt fra teater, karneval, bading, blåbærtur, gårdsbesøk, til deltakelse på festivaler. Alt ut ifra sesong.

Kontakt oss i Drammen

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.