Bragernes mottak

For flyktninger og pårørende

Blå Kors Bragernes mottak ble opprettet i 2021 som akuttinnkvartering for ukrainske flyktninger. Siden det har virksomheten endret til tilrettelagt avdeling, er et asylmottak for flyktninger med fysiske og/eller psykiske hjelpebehov, og deres pårørende, som trenger hjelp til å mestre hverdagen.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock