Blå Kors Ferier

Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet og psykiske utfordringer tett på livet.

I løpet av året arrangeres det flere ferier i Sør-Norge hvor barn og voksne kan være sammen, skape gode opplevelser og få gode minner å se tilbake på. Familier fra hele landet inviteres til å søke om plass på de ferietilbudene som arrangeres gjennom året.

I 2019 blir det arrangert vinterferie, helgeturer for ungdom og flere sommerferietilbud. Turer i høstferien og juleferie på fjellet.