Pengespillavhengighet

En mann spiller på mobilen med et bekymringsfullt utrykk i ansiktet, mens han står og venter på bussen.
Spill er tilgjengelig på telefonen – uansett hvor du er. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Et kjennetegn på spillavhengighet er at du fortsetter å spille selv om du egentlig ikke ønsker det. Det er som å bli utsatt for en kraft som tar over styringen i livet. Spiller du for mer og mer penger? Spiller du mer enn det du kan fortelle til dine nærmeste? Hvis du svarer ja på disse spørsmålene, kan du være i faresonen.  

Spillavhengighet er en avhengighet på lik linje med alkohol og narkotika. Pengespillavhengighet er en diagnose både i amerikanske, europeiske og norske diagnosesystemer. Spillavhengighet karakteriseres av manglende kontroll over spillingen. Spillingen dominerer livet – både tanker, følelser og atferd. 

122 000 personer i Norge er risiko- eller problemspillere.

Spiller du på en måte som er belastende for deg og dine nærmeste?

Er spilling et problem for deg?

Ved hjelp av spørsmålene under kan du få en pekepinn på om du bør gjøre noe med din spilleatferd. Dersom du svarer ja på ett eller flere av de følgende spørsmålene, kan det være et tegn på at du bør søke hjelp: 

 • Tenker du stadig på spill? Blir du fraværende når du spiller/tenker på spill? 
 • Spiller du oftere med større innsats for å oppnå større effekt? 
 • Har du noen gang prøvd å redusere innsatsen eller forsøkt å slutte å spille? 
 • Blir du rastløs eller irritert ved forsøk på å begrense eller slutte å spille? 
 • Spiller du for å glemme eller slippe å tenke på dagligdagse problemer? 
 • Vender du tilbake til spillestedet for å vinne tilbake det tapte? 
 • Lyver du for familie og omgangskrets for å skjule hvor mye du spiller? 
 • Har du forsømt eller mistet personlige forhold som jobb, utdanning eller annet på grunn av spill? 
 • Regner du med at familie eller andre kan løse de økonomiske vanskene du har havnet i på grunn av spill? 

Spørsmålene er hentet fra det internasjonale diagnosesystemet DSM IV.

Hør psykolog Oddvar Jordheim Tyssen fra Blå Kors klinikk Oslo sentrum fortelle kort hva spillavhengighet handler om.

Hvordan påvirker spillingen deg?

En person med spilleproblemer vil fortsette å spille selv om konsekvensene av spillingen kan føre til store personlige, økonomiske og sosiale problemer. Personer med spillavhengighet har ofte en urealistisk tanke om å vinne tilbake de tapte pengene ved å satse enda mer.

Noe som forsterker problemene. Mange gjør alt for å skjule konsekvensene av spillingen sin. Skammen over å spille gjør det vanskelig å søke hjelp, og de søker ofte hjelp sent.  

Er blakk hver måned fordi jeg spiller nettkasino. Jeg hater at jeg føler meg som en dritt fordi jeg spiller.

Innsendt hemmelighet fra Norske Hemmeligheter
En mann sitter i bilen og spiller pengespill på mobilen med et konsentrert utrykk i ansiktet.
Spiller du mens du venter på noen i bilen? Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Fordeler eller ulemper

Som ved all avhengighet er det vanlig å kjenne på ambivalens som betyr at en både har lyst til å fortsette, samtidig som en også har lyst til å slutte. Dette er helt vanlig for alle mennesker. I terapi er dette ofte det første man begynner å jobbe med, se på fordeler eller goder ved å spille og ulemper eller problemer med å spille.  

Terapi i Blå Kors knyttet til spill foregår kun poliklinisk og behandlingen kan ta mange former. For noen fungerer det fint kun å få hjelp til å ta bort spilleatferden, uten å gå mer inn i årsakene. For andre kan det være nyttig å finne mer ut av årsakene til at en spiller.

Uansett er det nyttig å bli klar over hva som «trigger» spillelysten, eller hva som er forut for spillesituasjonen.

Mange spillavhengige har høy gjeld. Få oversikt over gjeld og få laget en nedbetalingsplan. Få flere tips av psykolog Oddvar Jordheim Tyssen.
Blå Kors har utviklet ulike filmer med temaer som: gjeld, flukt, indre og ytre kontroll, relasjoner og for pårørende. Oddvar Jordheim Tyssen er psykolog hos Blå Kors klinikk Oslo sentrum, og medvirker i alle filmene.

Spille bort livet

Hør fotballspilleren som fikk kjenne spillets bakside i podcasten «Utafor», som er laget av Synva Hjørnevik i samarbeid med Blå Kors.

Ønsker du å spille mindre?

Ta kontroll over spillingen på et tidlig tidspunkt hvis du lurer på om kontrollen holder på å glippe. Det kan spare deg for mange problemer senere og kan gjøre at du fortsatt kan ha glede av å spille på et nivå der spill er en positiv faktor i livet. 

Tenk enkelt. Start med å finne ut hvor mye tid og penger du vil bruke: 

 • Hvor mye penger vil du bruke på spill i løpet av dagen eller uka? 
 • Hvor mange timer vil du bruke på spilling i løpet av en dag (faktisk spilletid og tid til å tenke på eller planlegge spilling)? 
Et par i 30-årene ser på hverandre mens de krangler. Damen holder en regning i hånden og ser på han med et sint blikk.
Pengespillavhengighet fører til ubetalte regninger og krangel i parforholdet. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

I ferd med å miste kontrollen

Å ha kontroll på spill handler om å klare å forholde seg til tap på en fornuftig måte. Noen tenker at penger som man taper i spill er egentlig ikke tapt. Man har kjøpt underholdning for de pengene.  Når man begynner å tenke at tapet var urettferdig, og at det må rettes opp, kan man være i ferd med å miste kontrollen.  

En annen utfordring er det å takle det å vinne. Det er selvfølgelig gledelig å vinne, men ofte er en gevinst starten på at kontrollen glipper. Man kan få en overdreven tro på muligheten for gevinst, og en overdreven tro på ens egne ferdigheter og muligheten for å påvirke spillets gang. 

All behandling hos oss tar hensyn til hva pasientens ønsker. Blå Kors sin erfaring er at det kan være lurt å ha en pause fra spilling.  

Forskning rundt pengespillproblemer

Blå Kors startet et forskningsprosjekt i september 2021, for å undersøke hvordan skam og åpenhet påvirker pengespillavhengighet. Arbeidet er pågående og gjennomføres i samarbeid med KORUS Øst, Sykehuset Innlandet og RusForsk, ved Oslo Universitetssykehus.

Den overordnede problemstillingen for spillforskningsprosjektet er:

Hvordan kan hjelp og behandling tilgjengeliggjøres for personer med betydelige pengespillproblemer?

Kunnskapsbehov: Få av de som opplever omfattende problemer med pengespill, mottar hjelp eller behandling for pengespillproblematikk i helsevesenet. Kartlegginger viser at tilgangen til hjelp varierer og at kunnskapen om pengespillproblematikk i hjelpeapparatet til dels er tilfeldig.

Nytteverdi: Kunnskap fra forskningsstudien kan bidra til at flere får hjelp gjennom at helsevesenets hjelpe- og behandlingstilbud innrettes etter målgruppens ønsker, behov og erfaringer.

Pengespillproblemer kan gi skadelige sosiale, relasjonelle og psykologiske konsekvenser hvor pengespill får prioritet fremfor hverdagslige aktiviteter og forpliktelser. Rundt 2.3 % av den voksne befolkningen i Norge rapporterer om moderate problemer knyttet til pengespill, mens 0.6 % rapporterer om alvorlige problemer. Internasjonalt rapporterer fra 1 – 6 % av befolkningen betydelige konsekvenser knyttet til pengespill.

Vanligvis kreves det betydelig endring i flere livsområder for å overkomme problematikken. Imidlertid mottar få formell hjelp eller behandling for pengespillproblematikk. Bakgrunnen for dette er uklar, men tidligere har både strukturelle (stigmatisering) og individuelle faktorer (skamfølelse) blitt fremhevet.

Kunnskap om skammens betydning for åpenhet kan gi innsikt i forhold som hindrer personen i å oppsøke hjelp. Samtidig vil en slik innsikt kun ta oss et stykke på vei for å nå flere av de som ikke oppsøker hjelp. For at personen skal få tilgang til den nødvendige hjelpen, er åpenhet en forutsetning. Dette gjør kunnskap om åpenhetens mekanismer til et sentralt grunnlag for å nå flere av de som opplever omfattende utfordringer, men ikke mottar hjelp eller behandling.

For å få dypere forståelse for betydningen av skam og åpenhet ble 10 personer med egenerfaring fra pengespillproblematikk intervjuet med en narrativ intervjutilnærming. Gruppens egne problembeskrivelser og perspektiver på åpenhet gir viktig innsikt som bidrar
til at hjelpe- og behandlingspraksiser innrettes etter målgruppens ønsker og behov.

Intervjustudien søker å belyse hvordan erfaringsbeskrivelser av skam og åpenhet i endringsforløp fra pengespillproblemer kan styrke hjelpe- og behandlingstilbudet.

Bli med i forskningsprosjektet her.

Er du pårørende?

Som pårørende få gode råd av psykolog Oddvar Jessheim Tyssen.

Spilleavhengighet er ikke bare problem for den som er avhengig.  Avhengigheten rammer også familie og omgangskrets.

Som pårørende kan du prøve vårt selvhjelpskurs for pårørende. Her får du informasjon om spill og spilleproblemer, og hjelp med en rekke vanlige problemstillinger som kan oppstå når en nær person spiller for mye.

Pårørende til personer med spilleproblemer opplever ofte at kommunikasjonen har brutt helt sammen, og at alle forsøk på å ta opp spillingen ender med konflikt.

Våre behandlingssteder har selvstendige behandlingstilbud til pårørende. Det betyr at du som pårørende kan få tilbud hos oss, selv om den som er spillavhengig ikke er i behandling. Fokus i en slik behandling er hva slags belastninger dette fører til og hvordan dette påvirker helsen din. Behandlingen består av individuelle samtaler.  

Hvordan få hjelp?

Er spillingen din blitt et problem for deg og dine nærmeste? Har du bestemt deg for å få hjelp til å slutte å spille? Mange venter dessverre lenge med å søke hjelp og konsekvensene har blitt store. Er du i tvil om du har et problem, så be om hjelp. Ta kontakt med fastlegen, NAV eller psykolog og få en henvisning til oss.