Omsorg og nærhet

Blå Kors barnevern jobber med veiledning, utredning, omsorg og behandling. Vi har barnevernsinstitusjon, familiesenter og andre hjelpetiltak for familier. Vi ønsker å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår gjennom å lage gode omsorgsbaser for barna, styrke foreldrekompetansen, ivareta barns rettigheter og fremme vekst og utvikling.