Blå Kors barnevern Malvik

Våre institusjoner er godkjent for 14 plasser, fordelt på 4 hus. Vi ønsker å kunne tilby små enheter.

Sortatunet

Barneverninstitusjon i Stjørdal kommune godkjent i henhold til lov om barnevern §§ 4-4, 6-1 og 6-2. Målgruppe er ungdom i alderen 13-18 år.

Vulubekken

Barnevernsinstitusjon i Malvik kommune godkjent i henhold til lov om barnevern §§ 3-2, 4-1 og 5-1 a-d. Målgruppen er barn og unge 12-19 år.

Lertrøa

Barnevernsinstitusjon i Malvik kommune godkjent i henhold til lov om barnevern §§ 3-2, 4-1 og 5-1 a-d. Målgruppen er barn og unge 12-19 år.

Om oss

 • Å bo hos oss

  Du som bor hos oss skal oppleve medbestemmelse. Du skal få støtte og trening i å ta gode beslutninger for deg selv gjennom veiledning av trygge- og stabile voksne. Vi ønsker at du opplever en trygg og forutsigbar hverdag, som gir deg muligheten for utvikling og vekst. Det viktigste for oss er at du eier ditt liv og blir sett og hørt.

  Alle ungdommer skal ha en egen plan med mål og tiltak som den enkelte ungdom lager sammen med de voksne. Der vil meningen med oppholdet komme tydelig frem.

  Vi ønsker også å sikre at du får en god og trygg overgang når du flytter ut.  

  Hvilke rettigheter har jeg på institusjon? — Ung.no

  Ettervern for barnevernsbarn — Ung.no

   

 • Familieråd

  I familieråd samarbeider du med familie, nettverk og andre hjelpere om å finne de beste løsninger.

  Familieråd – gode løsninger for barnet i slekt og nettverk | Bufdir

  Få det bedre hjemme med familieråd — Ung.no

 • Aktiviteter

  Vi er opptatt av at du blir en del av lokalmiljøet gjennom deltakelse i aktiviteter. Vi har et godt samarbeid med lokale idrettslag og andre aktuelle fritidsarenaer.

  Her bruker mestring i sosiale aktiviteter som et virkemiddel i utvikling og relasjonsbygging. ​Målet er at det skal finnes en aktivitet for alle som møter hvert enkelt mestringsnivå. Vi har en fritidsbolig i Meråker som vi bruker til fritidsaktiviteter:

  • Sykkel/downhill
  • Kano/kajakk/snøscooterkjøring
  • Båt
  • Fisking
  • Snowboard/Randoneeski/slalomski
  • Kiting
  • Gaming
  • Riding
  • Klatrepark
  • Buldring
  • Hundeslekjøring

   

 • Metoder

  Slik jobber vi:

  I miljøterapien har vi fokus på å skape arenaer som fremmer relasjonsbygging, et styrket selvbilde og positiv atferd. Dere som bor hos oss har unike historier, og vi anser det som viktig å få best mulig kjennskap til den enkelte og hvilke problemområder som foreligger. Du skal beskyttes mot omgivelser og påvirkning som medfører ytterligere belastning og hindrer din utvikling. Det etableres strukturer som møter ditt behov, som for eksempel dagtilbud, døgnrytme, aktiviteter og faste rutiner. Vi er opptatt av å involvere deg i dette, da det bidrar til at du føler deg både sett og hørt. Det tilrettelegges samtidig for positiv utvikling av de egenskaper, evner og ferdigheter du har. Traumebevisst omsorg er en tilnærming i miljøarbeidet vårt.

  • Kartlegging – Funksjonssirkelen
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Motiverende samtaler
  • Mentalisering
  • Tegnøkonomi

Troen på personen

Trygge og gode voksenrelasjoner, og følelsen av mestring, er byggesteiner i virksomheten vår. Alle ungdommer har behov for mestringsfølelse, og relasjoner som er bygd på tillit.

Vi tror at alle ungdommer har sine styrker. For oss er det viktig å finne fram styrkene, og la ungdommene prøve seg fram i et tempo og miljø som er tilpasset dem.

Kontaktskjema

Kontakt oss for din henvendelse, og vi kontakter deg.