Blå Kors barnevern, Malvik

Her på Malvik er vi godkjent for 13 plasser, fordelt på 5 hus. Vi har fokus på å kunne tilby små enheter som er mest mulig lik en familie.

Om oss

 • Å bo hos oss

  Ungdommer som bor hos oss skal i størst mulig grad være aktør i eget liv og utvikling. Ungdommen skal motta omsorg, oppleve aksept, anerkjennelse, følelse av trygghet og bli møtt på en god måte

  Alle ungdommer skal ha en egen plan med mål og tiltak som den enkelte ungdom lager sammen med voksne. Der vil meningen med oppholdet komme tydelig frem

  Trivsel oppnår vi ved å etablere en trygg og forutsigbar hverdag, som gir muligheter for vekst og utvikling. Ungdommene som bor her skal oppfatte seg som:

  • Ønsket
  • Likt
  • Hørt
  • Akseptert

   

   

 • Familie/ nettverk

  Vi er opptatt av å involvere familie og nettverk  og anser de som viktige samarbeidspartnere  i ungdommens liv. Vi inkluderer foreldre og søsken i fellesskapet, gjennom besøk og deltakelse i ulike aktiviteter.

   

   

 • Aktivitet

  Vi er opptatt av at ungdommene blir en del av lokalmiljøet gjennom deltakelse i aktiviteter og skolegang. Vi har godt samarbeid med lokale idrettslag og andre aktuelle fritidsarenaer

  Her på Malvik bruker vi mestring i naturen som et virkemiddel i utvikling og relasjonsbygging. ​Målet er at det skal finnes en aktivitet for alle, som møter hvert enkelt mestringsnivå. Vi har en fritidsbolig i Meråker som ligger perfekt til for fritidsaktiviteter ute i naturen. Vi har utstyr til bruk både om sommer og vinterbruk, som f.eks:

  • Sykkel
  • Kano
  • Båt
  • Snowboard
  • Slalåmski
  • Snøskuter

   

Troen på personen

Trygge og gode voksenrelasjoner, og følelsen av mestring, er byggesteiner i virksomheten vår. Alle ungdommer har behov for mestringsfølelse, og relasjoner som er bygd på tillit.

Vi tror at alle ungdommer har sine styrker. For oss er det viktig å finne fram styrkene, og la ungdommene prøve seg fram i et tempo og miljø som er tilpasset dem.

Kontaktskjema

Kontakt oss for din henvendelse, og vi kontakter deg.