Hjelpetiltak Blå Kors barnevern, Malvik

Vi tilbyr:

 • Avlastning

  Vi har ulike boliger både i Hommelvik, Muruvik og Meråker som egner seg godt til avlastning. Barnet og personal disponerer en egen leilighet/hus som har gode fasiliteter.

  Vi er fleksible og tilbyr avlastning etter behov i samråd med aktuell familie og kommune, og vi kan ta oppdrag fra både helsesektor, barnevern og privat.

 • Ansatte

  Personalet består av erfarne miljøarbeidere/terapeuter med tverrfaglig bakgrunn. Alle har erfaring med å jobbe med barn og familier i vanskelige livssituasjoner, ulike typer diagnoser og atferdsuttrykk. Vi forsøker etter beste evne å matche de voksne som skal jobbe med barnet/ungdommen slik at vi skaper gode forutsetninger for relasjonsbygging.

  Det er en psykolog ansatt i 20 % stilling som veileder ansatte i ulike relevante tema.

  Alle som jobber hos Blå Kors barnevern, Malvik har godkjent politiattest

 • Faglig veiledning til foreldre

  Vi tilbyr foreldre veiledning basert på informasjon som gis om hjemmeforholdene, samt det som kartlegges på avlastning. Målet er å styrke foreldreferdighetene og samspillkompetansen.

 • Kultursensitivitet

  Vi vektlegger kultursensitivitet i alle sammenhenger, og er opptatt av å ha kompetanse slik at barnet og familien skal sees og ivaretas ut fra sin bakgrunn. I møte med barn og familier med flerkulturell bakgrunn bruker de voksne tid på å reflektere, vurdere og drøfte hvordan vi kan møte deres perspektiv på en respektfull måte.

 • Rapporter

  Innhold og hyppighet på rapporter avtales med oppdragsgiver for hvert enkelt oppdrag. Vi skriver en kartleggingsrapport etter endt opphold som oppsummer innhold i hva som er gjort, og en faglig vurdering på utviklingen under perioden og hva som blir viktig fremover.

 • Hvorfor velge Blå Kors som leverandør av avlastningstjeneste

  Det er en lang tradisjon i Norge for at ideelle aktører som Blå Kors ivaretar samfunnsoppdrag, og forvalter offentlige midler i leveransen av velferdstjenester. Dette har blitt gjort med høy grad av kvalitet og god ressursutnyttelse. Blå Kors reinvesterer eventuelt overskudd i virksomheten som igjen gå tilbake til brukerne av tjenestene.

 • Pris

  Vi gir et pristilbud ut ifra et beskrevet behov fra oppdragsgiver. Inkludert i pris vil være mat, aktivitet, transport, bolig og personal.

Ta kontakt

Ønsker du et pristilbud for avlastning, eller tilsyn med samvær, ta kontakt med Stian Gullaseter, Katrine Hoås eller Peter Johansen.

Stian Gullaseter

Leder i Blå Kors barnevern, Malvik
+47 919 23 644 (kontortid)

Katrine Hoås

Fagleder i Blå Kors barnevern, Malvik
+47 919 09 647

Peter Johansen

Prosjektleder Blå Kors barnevern
+47 45481885