For deg som skal bo på Aglo

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan bor jeg?

  Vi har plass til 10 familier. Hovedhuset består av 5 mindre leiligheter med soverom, stue og minikjøkken. Utenfor hovedhuset har vi 4 leiligheter med ulik størrelse. Disse leilighetene er for familier med litt større barn, og gjerne når det er flere barn i familien. Vi har også en enebolig som brukes i særskilte tilfeller.

 • Hva kan du ta med deg?

  Familien må ta med egen bil-stol og vogn til barnet. Alt annet utstyr vil være på leiligheten, men familien må selv sørge for klær, toalettsaker og eventuelt bleier. Selv om det er leker på familiesenteret, er det kjekt å kunne ta med leker som er kjent for barnet.

  For de som har skolebarn må man ta med seg klær og utstyr barnet/ barna trenger mens de bor her. Det er også fint om de har egne sykler (sommer/ høst/ vår) og skiutstyr (vinter).

  Når familien har fått plass, har familiesenteret også en liste over hva som er nyttig å ha med seg.

 • Inntaksmøte

  Oppholdet hos oss starter med et inntaksmøte med Aglo, foreldrene, barneverntjenesten og eventuelt bufetat. Vedtak og tiltaksplan gjennomgås av kommunen, og det lages en samarbeidsavtale med senteret. Vi innhenter også skriftlig samtykke til bruk av videoopptak og samarbeid med andre instanser der det er nødvendig. Foreldre blir informert om oppholdet og prosessen de går inn i.

  For barn i skolealder (og også yngre der det vurderes hensiktsmessig), vil det være et eget inntaksmøte der foreldrene deltar sammen med barnet/ barna. Her får barna informasjon om oppholdet, samt mulighet til å stille spørsmål, ut fra modenhet og alder.

 • Kartlegge familiens nettverk

  Familiene som bor på senteret har varierende grad av nettverk som kan støtte og bistå under og etter oppholdet. Vi kartlegger familie og nettverk tidlig i oppholdet, slik at vi vet hvilke ressurser som finnes rundt familien – det kan være familie, venner eller offentlige tjenester som helsestasjoner eller lignende.

  På denne måten finner vi ut hvem som kan bistå med hva og legger en plan for hvordan nettverket kan involveres i arbeidet som gjøres på senteret.

 • Ukeplan

  Hver familie som bor ved senteret får en egen ukeplan som viser en oversikt over alle aktiviteter, møter, samtaler og fellesaktiviteter som skal foregå gjennom uken. Hver familie har egne individuelle avtaler, og i tillegg kommer felles morgensamlinger, fellesmåltider, aktiviteter, fellesaktivitet og vask av hus.

 • Barnepass

  Det er foreldrene som er ansvarlig for ivaretakelse, samvær, stimulering og aktivitet for barna sine. Aglo kan passe barna i forbindelse med samtaler og veiledning av foreldrene. Det kan også være særlige grunner til at noen foreldre trenger barnepass. Det er også mulighet for barnehageplass i Aglo barnehage ved behov.

 • Besøk, hjemreise og kontakt

  Vi ønsker at barne og familiene som bor her skal ha mulighet til å holde kontakt med familie og nettverk under oppholdet såfremt familien selv ønsker dette. Vi har gode muligheter for å ta i mot besøk i fellesarealer eller egne leiligheter.

  For familier som til vanlig bor i en annen kommune kan vi legge til rette for overnattingsbesøk av familie og venner. Det er mulighet for å søke om permisjon. Om familiene er med i barselgrupper, lokale familieavdelinger eller lignende tilpasser vi oppholdet slik at dere kan fortsette å delta på disse så langt det er mulig.

  Vi kan også involvere familien i det som skjer på senteret, i ansvarsgruppemøter, samtaler eller ved at de får informasjon på annen måte.

 • Tilsyn

  Fylkesmannen i Trøndelag skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Dette kalles tilsyn. Fylkesmannen skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Før et inntak mottar vi en søknad om opphold ved senteret fra barneverntjenesten i kommunen du bor i. Før avklaring om opphold avholdes et «avklaringsmøte» med hensikt å finne ut om familien er i målgruppen for senteret.

Dette møtet vil også kunne gi deg og barneverntjenesten mer informasjon slik at det kan vurderes om vi er riktig tiltak. Vi tilbyr også å ta i mot besøk for omvisning i forkant av en søknad, som et ledd i motiveringsprosessen av foreldre.

Sagt om Aglo

Dette må være det flotteste tiltaket barnevernet har?

De 6 månedene jeg fikk gjorde sterkt inntrykk på meg. Aglo ga meg en flott start på min rolle som mor. Det å ha slik støtte rundt seg, mennesker som tror på en og oppmuntrer en. Det har så utrolig mye å si.

Jeg hadde ingen omsorgsevne som far. Jeg måtte lære alt. Ingen skal si at livet på Aglo er rosenrødt. Det var hardt arbeid og jeg var fryktelig sint noen ganger. Men det hjalp, og jeg ble sett!