Blå Kors steg for steg Trondheim

I våre hyggelige lokaler samles vi ofte i Grønnstua og på kjøkkenet. I tillegg har vi samtalerom, møterom, arbeidsrom for deltagere og tidgivere, samt kontorer.

Vi holder til i sokkelen i Blå Kors klinikk Lade, i Lade alle 86. Vi har inngangen til venstre, på baksiden av Lade behandlingssenter. Ring på, og velkommen inn!

Vårt team består av tre veiledere og virksomhetsleder, i tillegg til våre tidgivere. Vi har også et erfaringsråd som er aktiv i utviklingen av det tilbudet vi gir.

Vi samarbeider med blant andre:

Blå Kors klinikk, Lade

Blå Kors Kompasset

Blå Kors barnas stasjon

Trondheim kommune MO senteret

Ørland kommune

Stavne, Brygga

Tyrili

A-larm

FIRE- ett skritt videre

Nok. Trondheim

Kriminalomsorgen, Trøndelag friomsorgskontor

Trondheim fengsel

Fretex

St. Olavs Hospital – rusklinikken

Nidaros DPS, enhet for gruppebehandling

Her holder vi til:

Vanlige spørsmål

 • Hvordan blir jeg deltaker

  Hvis du vil bli deltaker i Blå Kors steg for steg, eller bare vil ha mer informasjon, er det bare å ta kontakt direkte.

 • Kreves det henvisning?

  Nei. Det trengs verken henvisning eller vedtak. Bare å ta kontakt.

 • Er det ventetid?

  Nei, ta kontakt og vi setter opp en første samtale.

 • Koster det noe?

  Nei, tilbudet er gratis.

Er du:

 • psykolog eller annen behandler
 • ansatt på en rus-institusjon
 • fastlege
 • NAV-ansatt
 • ansatt i Kriminalomsorgen

Ta kontakt med oss direkte dersom du tenker at en eller flere av dine brukere kan ha nytte av Blå Kors steg for steg.

Kontakt Blå Kors steg for steg, Trondheim

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Navn