Hverdagskompetanse

Mye av det som får hverdagen til å gå rundt er stille kunnskap. Den bygges opp av erfaring, og over tid. Blå Kors steg for steg kaller det hverdagskompetanse – praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv».

Å være trygg på hvordan man gjør helt vanlige ting er ingen selvfølge, men det er viktig. Hverdagskompetanse gir mulighet til å møte livet og det offentlige rom med en større trygghet.

Tidgivere

Deltakeren i Blå Kors steg for steg kan, med støtte fra Tidgivere (frivillige) og veiledere, bruke den tiden som trengs for å oppøve sin hverdagskompetanse og nå egendefinerte mål.

«Et vanlig liv»

Blå Kors steg for steg er et overgangstilbud for mennesker med avhengighetsproblematikk og et ønske om et «vanlig liv». Tilbudet er tilgjengelig for deltakeren før, under og etter behandling. I målgruppen er også mennesker som ikke har gjennomført behandling, men som på egenhånd har klart å komme ut av avhengighet.

Veiledning

Blå Kors steg for steg tilbyr kartlegging og veiledning, har kunnskap om rus- og psykisk helse, god oversikt over hjelpeapparatet, rettigheter og plikter, bolig og økonomi. I tillegg benyttes tidgivere, som bidrar med variert kompetanse og egenskaper.

Forskning viser

I FAFO-rapporten «Bedre livsmestring og sosial inkludering» (2019) [LINK), er det gjort en behovsanalyse av Blå Kors Steg for Steg og Gatenære tiltak. Dette er den første av tre rapporter i en følgeevaluering FAFO utfører på oppdag av Blå Kors.

Rapporten bekrefter hvor vesentlig det er å bygge hverdagskompetanse. Det styrker selvbildet og selvfølelsen og øker sannsynligheten for en vellykket bedringsprosess. Blå Kors steg for steg tilrettelegger for at deltakeren kan jobbe med dette på sin egen måte

Kontakt oss

Stig Söderström

Nasjonal leder for Blå Kors steg for steg og Hverdagskompetanse
+47 907 85 560