Hverdagskompetanse

Mye av det som får hverdagen til å gå rundt er stille kunnskap. Den bygges opp av erfaring, og over tid. Blå Kors kaller det «hverdagskompetanse» – praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendig for å få til et ønsket liv.

Programmet legger til rette for at du får utløst din egenkraft som gir deg mulighet til vekst. Ved å bruke programmet vil du få utviklet din hverdagskompetanse og få innsikt i konkrete verktøy og metoder du kan bruke for å øke din livsmestring i hverdagen. 

Her er 6 korte filmer om hverdagskompetanse innenfor livsområdene bolig, økonomi, jobb, nettverk, fysisk aktivitet og relasjonskompetanse. Først en introduksjonsfilm:

Med støtte fra Helsedirektoratet har vi utviklet program og filmer for hverdagskompetanse

Programmet kan brukes av alle som ønsker å benytte seg av det;  enkeltindivider,  offentlige, private eller andre aktører. Vi setter stor pris på deres tilbakemeldinger på programmets utforming, innhold og deres erfaringer fra å ha tatt det i bruk. Slik kan vi sammen sikre programmets kvalitet og aktualitet.

Hverdagskompetanse-programmet

I dette programmet skal deltakeren bli bedre kjent med egne ressurser og muligheter, på veien mot et ønsket liv. Deltakeren får styrket sine sosiale og praktiske ferdigheter og blir bedre rustet til å mestre livet og oppnå store og små mål i hverdagen. 

Deltakere: 

Alle med et ønske om å utvikle sine praktiske og sosiale ferdigheter. 

Rammer: 

Programmet er fleksibelt. Det kan gjøres i gruppe eller individuelt. Man kan jobbe med ett av temaene, flere eller alle. Som veileder legger du til rette for at deltakerne finner en form som gir best mulig utbytte 

Mål med programmet er at deltakeren: 

• Lykkes i å ta egne selvstendige valg og mestre hverdagen 

• Bevisstgjøres egen mestring underveis 

• Blir kjent med sine styrker, ressurser og personlige egenskaper 

• Utarbeider en konkret handlingsplan og får støtte til å gjennomføre den 

Her kan du laste ned materiell til programmet:

Stig Søderstrøm

nasjonal leder Blå Kors steg for steg og hverdagskompetanse
+47 907 85 560

Kontakt oss

Om du ønsker mer informasjon om selve programmet, eller støtte til å avholde program, ta kontakt med oss.