Behandling

Dine mål for behandlingen

Behandling ved klinikken blir tilpasset deg og dine behov. Du lager sammen med teamet en plan med dine mål for behandlingen. Vi behandler årsaken til rusavhengigheten, ikke symptomene, og benytter anbefalte faglige metoder som er tilpasset din problematikk. Behandlingen foregår i samtaler med behandler, i grupper og gjennom ulike aktiviteter.

Tverrfaglig team

Hos oss får du et team som samarbeider med deg gjennom hele oppholdet. Teamet har psykologfaglig, medisinsk- og sosialfaglig kompetanse. Vi legger vekt på at det blir en god relasjon mellom deg og teamet som fortsetter gjennom hele behandlingsforløpet.

Behandling individuelt og i gruppe

Problematisk bruk av rusmidler får ofte negative konsekvenser for mange livsområder, og påvirker relasjonene til de rundt oss. Årsakene til rusmiddelmisbruk og avhengighet er ofte sammensatte. Kartlegging og utredning av rusens funksjon og psykisk helse er derfor en viktig del av behandlingen hos oss. Behandler følger deg med ukentlige samtaler gjennom hele oppholdet. Det jobbes med temaene i individualsamtaler og i gruppe.

Meningsfull hverdag

Bolig, meningsfull aktivitet i hverdagen og trygge relasjoner til andre er grunnleggende menneskelige behov. Kartlegging av ulike livsområder og utfordringer er derfor en annen viktig del av behandlingen, slik at vi under behandlingsoppholdet sammen med deg kan jobbe med det som er betydningsfullt for deg.

Fysisk helse blir påvirket av rusmiddelbruk, og den blir utredet og fulgt opp av lege og sykepleiere ved klinikken.

Kort om behandlingstilbudet:

  • Tverrfaglig
  • Kunnskapsbasert
  • Individuell behandling og gruppeterapi
  • Oppmerksomhet på boligsituasjon, økonomi, arbeid og aktivitet
  • Samarbeid med pårørende
  • Vi er religion- og livssynsnøytralt

Noen bildeglimt