Nasjonale pasientforløp

Nasjonale pasientforløp( tidligere kalt pakkeforløp) skal sikre at hele behandlingsforløpet ditt før, under og etter døgninnleggelse er godt koordinert, forutsigbart og skjer uten unødvendig venting. 

Det skal sikre at du som pasient får en reell og tydelig medvirkning i egen behandling og at behandlingen jevnlig skal evalueres sammen med din behandler.

Hvert behandlingssted har en forløpskoordinator som er ansvarlig for at behandlingsforløpet ditt følger forløpets bestemmelser og intensjon. Koordinatoren er kontaktperson for deg som pasient og dine pårørende ved eventuelle spørsmål.

Hensikten er:

  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • Unngå unødig ventetid
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

For hvem?

Personer som henvises til tverrfaglig spesialisert behandling for sine rusmiddelproblemer, eller for annen avhengighetsproblematikk som spillproblematikk og bruk av anabole androgene steroider, får tilbud om pakkeforløp.

  • Videre oppfølging i kommunen:
    For pasienter med behov for koordinerte og samtidige tjenester skal kommunen sikre nødvendig oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunen bestemmer selv hvordan arbeidet med koordinering skal organiseres og hvilken instans som skal ha dette ansvaret.

Våre forløpskoordinatorer

Marianne Aaserud

Forløpskoordinator
+47 489 56 946

Kim Andre Pedersen

Forløpskoordinator
+47 969 45 540