Rusbehandling for menn

Vi tilbyr behandling for rusmiddelavhengighet. Klinikken har 30 plasser med behandlingstid inntil 9 måneder.

Blå Kors klinikk Innlandet (tidligere Blå Kors Eina Behandlingssenter) ligger idyllisk til ved Einafjorden på Toten, 1.5 time fra Oslo, 30 minutter fra Gjøvik. Vi har avtale med Helse Sør Øst, og er en del av det ordinære tjenestetilbudet i Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB). Behandlingen foregår individuelt og i gruppe. Vi tilpasser behandlingen etter pasientens situasjon. Ventetid er vanligvis 8-12 uker.

Behandlingen tilbys uavhengig av hvilket rusmiddel eller rusmidler pasienten er avhengig av. Dette gjelder alle legale og illegale rusmidler, alkohol og legemidler. Behandlingen tilbys også til pasienter under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og til pasienter som har fått innvilget soning etter straffegjennomføringslovens §12.

Det koster ingenting å få behandling hos oss, og det er heller ingen kommunale egenandeler.

Blå Kors klinikk Innlandet på Eina

Om Blå Kors Øst

Blå Kors klinikk Innlandet er del av Blå Kors Øst, sammen med døgnklinikkene Blå Kors klinikk Oslo sentrum og Blå Kors klinikk Oslo vest.

Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på oppdrag fra Helse Sør Øst (HSØ).Klinikkene har hver for seg selvstendige driftsavtaler med oppdragsgiver HSØ. Her finner du mer informasjon og hvem som er kontaktpersoner

Aktuelt fra Blå Kors

Innsikt