Pårørende

Vi tilpasser samarbeidet og oppfølgingen til din situasjon og relasjon til vedkommende. Dette gjelder enten du er partner, barn, forelder, venn eller kollega.

Oppfølging av deg som pårørende:

  • Pårørendesamling hvor det gis informasjon om behandlingsopplegget og tilbudet til pårørende
  • Samtaletilbud for pårørende etter eget behov, alene eller sammen med den som er i behandling
  • Pårørende involveres i behandlingen, der det er ønskelig for alle parter
Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi for alle mellom 13 og 35 år, som har eller vokser opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.