Om oss

Blå Kors Behandlingssenter Eina er Skandinavias eldste institusjon for behandling av rusproblematikk og har vært i drift siden 1909. Klinikken har i dag 30 langtidsplasser med en behandlingstid inntil 9 måneder.

Vi er en Blå Kors-institusjon

Vi er del av Divisjon Behandling i Blå Kors. Blå Kors er den største ideelle aktøren innen avhengighetsbehandling i Norge, og er en diakonal organisasjon som forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.

Visjon og verdier

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening.

Våre verdier:

  • medmenneskelighet
  • verdighet
  • egenkraft
  • kvalitet

Glimt fra 2021

Blå Kors Behandlingssenter, Eina er en av sju TSB-virksomheter i Blå Kors. Vi har et bredt spekter av behandlingstilbud for rus og avhengighetsrelaterte lidelser.

I publikasjonen «Glimt fra 2021» går det fram at alkohol er hovedrusmiddel hos et flertall av pasientene. Men at det på flere av behandlingsstedene også er mange pasienter med avhengighet til spill, medikamenter og narkotiske stoffer. 35 prosent av de som får behandling er kvinner og aldersspennet er stort; fra 18 til 80 år. Du kan lese mer om hvordan alkoholmisbruk preget livet til to av våre pasienter, og om veien ut. Les også om pågående forskning. Her får du også flere tall og fakta: