Om oss

Blå Kors Behandlingssenter Eina er Skandinavias eldste institusjon for behandling av rusproblematikk og har vært i drift siden 1909. Klinikken har i dag 30 langtidsplasser med en behandlingstid inntil 9 måneder.

Vi er en Blå Kors-institusjon

Vi er del av Divisjon Behandling i Blå Kors. Blå Kors er den største ideelle aktøren innen avhengighetsbehandling i Norge, og er en diakonal organisasjon som forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.

Visjon og verdier

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening.

Våre verdier:

  • medmenneskelighet
  • verdighet
  • egenkraft
  • kvalitet