Blå Kors Kompasset

Grunnet den pågående situasjonen med COVID-19 (koronavirus) har alle Blå Kors Kompasset sine kontorer stengt, men vi fortsetter virksomheten med terapitimer på nett. Klikk deg inn på tilbudssiden for terapi på nett. Nøl ikke med å kontakte oss.

Å vokse opp med alkohol- eller rusmisbruk hos en eller flere foreldre innebærer en oppvekst preget av uforutsigbarhet, frykt og for mye ansvar på ens egne skuldre.

For de fleste innebærer det svikt i omsorgen fra foreldre, både fysisk og psykisk. Det får betydning for hva slags forhold du får til deg selv og til andre mennesker. Det preger måten du møter verden på, og hva du forventer av livet.

“Å snakke med en person som forstår hva du sier har vært en tøff, men velkommen opplevelse. Nå skal jeg la det handle om meg, nå kan jeg ikke ta vare på foreldrene mine lenger”

– Tidligere bruker av Kompasset

Problemene som kommer av å vokse opp med foreldre som har alkoholproblemer, kommer ofte til syne i ung voksen alder. De kan oppleves som sterke, hemmende begrensinger i forhold til å få til et eget liv med realisering av ønsker, planer og drømmer.

Gratis terapi og ingen henvisning

Vi tilbyr gratis terapi- og rådgivning ved våre avdelinger, eller gjennom samtaleterapi på nett. Du tar selv kontakt med oss og trenger ingen henvisning fra lege eller andre.

Vi tar imot alle unge uavhengig av hvilke rusmidler foreldre bruker, eller har brukt. Dersom du opplever at dine foreldres alkohol- og/eller rusbruk er vanskelig, kan du kontakte oss. I Blå Kors Kompasset er det deg, dine følelser, tanker og opplevelser som står i sentrum.

Hos oss jobber det terapeuter som vil snakke med deg om det som er vanskelig. Vi har avdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen, Sandnes, Trondheim og Tromsø.

Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge som har vokst opp med alkohol- eller andre rusproblemer. Om du har egne utfordringer med alkohol- eller rus kan du trykke her for å se tilbudene våre.

For bedrifter: Barn og unge oppvokst i hjem med rus.