Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning. Vi har avdelinger i Bergen, Sandnes, Oslo, Lillehammer, Trondheim og Tromsø.

 

Kompasset definerer ikke rusproblemer med utgangspunkt i hyppighet eller mengde rusbruk, men i konsekvensene barna selv har opplevd. Kompasset fokuserer på alkohol. Alkoholproblemer er det mest utbredte rusmisbruket i det norske samfunnet, nesten ti ganger så stort som annet misbruk. I tillegg er det med alkoholproblemer større potensiale for bagatellisering enn med illegale rusmidler. Kompasset tar imot unge uavhengig av hvilke rusmidler foreldrene bruker.

 

Se egen webside: kompasset.org

blå kors kompasset

Webside: kompasset.org
Adr: Storgata 38, 0182 OSLO
Tlf: 480 42 826
Send e-post
Virksomhetsleder: Frøydis Eidheim

 

Hordaland

Blå Kors Kompasset Bergen
Adr: Sydneskleiven 22, 5010 BERGEN
Tlf: 907 08 265
Send e-post
Avdelingsleder: Anne Marthe Kaldestad Hanstveit

 

Oppland

Blå Kors Kompasset Lillehammer
Adr: Elvegata 19 – inng 2, 2609 LILLEHAMMER
Tlf: 474 74 813
Send e-post
Avdelingsleder: Cathrine Dahle

 

Oslo

Blå Kors Kompasset Oslo
Adr: Storgata 38, 0182 OSLO
– ved besøk benytt inngangen fra Hausmannsgate
Tlf: 474 53 781
Send e-post
Avdelingsleder: Mette Norman

 

Rogaland

Blå Kors Kompasset Sandnes
Adr: Langgata 10, 4306 SANDNES
Tlf: 995 66 222
Send e-post
Avdelingsleder: Håkon Hauge Johnsen

Troms

Blå Kors Kompasset Tromsø
Adr: Skippergata 7A, 9008 TROMSØ
Tlf: 458 71 425
Send e-post
Avdelingsleder: Anne Sofie Bentzen

 

Trøndelag

Blå Kors Kompasset Trondheim
Besøksadr: Nordre gate 6 – 5. etg, Trondheim
Postadr: Postboks 814, 7408 TRONDHEIM
Tlf: 477 96 342
Send e-post
Avdelingsleder: Nina Morseth Lauritzen