Barn, unge og familie

Blå Kors jobber forebyggende, spesielt for barn og unge. Vi har videregående skoler, egen barne- og ungdomsorganisasjon, Blå Kors kompasset med tilbud for pårørende fra 13-35 år, Blå Kors chat-senter som er en arena for ungdom til å snakke anonymt med fagfolk, og Blå Kors barnas stasjon som hjelper sårbare barnefamilier.

Våre tilbud til barn, unge og familie

Støtt oss på VIPPS

VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)

Les mer om barn, unge og familie