Dette mener Blå Kors

Her kan du lese mer om våre politiske uttalelser og ulike høringsinnspill.

Blå Kors har som mål å påvirke politikkutformingen innenfor våre tjenesteområder. Vi ønsker å ha en synlig og hørbar stemme i det offentlige rom, som avspeiler alle dem vi er til for, Blå Kors’ verdier og fagområder.

Politiske plattformer

Under kan du lese hva Blå Kors mener om disse temaene