Gi en gave

Blå Kors jobber med oppvekst, avhengighet og inkludering. Vi er til stede i hele landet.

Din støtte forandrer liv

De sosiale ulikhetene i Norge øker. Stadig flere barn og unge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. I en tid med økte levekostnader, er det ofte de som har det tøft som får det verre. Økte bekymringer fører ofte til økt alkoholforbruk hos foreldre.

Blå Kors møter hver dag barn, unge og familier som har det vanskelig. Økt økonomisk press, forverrer utfordringene. Din støtte er viktig, og går til tiltak som hjelper!

Med din støtte kan vi nå flere barn, unge og familier med viktige tiltak som forandrer liv.

Dette går din støtte til:

En dame sitter foran en PC på Blå Kors Chat Senter

Nasjonal chat-tjeneste

Tusenvis av barn og unge våkner opp med klump i magen og går med tunge skritt til skolen. Gjennom Blå Kors nasjonale chat-tjenester kommer barn og ungdom i kontakt med fagpersoner, helt anonymt. Disse online tjenestene er svært viktig for mange unge som opplever utfordringer i hverdagen

Fire barn og en voksen lager mat på kjøkkenet hos Barnas Stasjon.

Støtte og hjelp til utsatte familier

Vi tror på at alle familier fortjener støtte og veiledning for å lykkes. Blå Kors barnas stasjon er til stede over hele landet, her kan familier som strever henvende seg. Vi gir de verktøyene de trenger for å skape et trygt hjem.

Hos Blå Kors barnas stasjon får familien et godt måltid når de deltar på aktivitetene. For mange er måltidene viktig for deres økonomiske situasjonen. Familier som trenger det får også støtte til klær og utstyr som de trenger igjennom året.

To jenter koser seg i en hveteåker med blomsterkrans på hodet.

Trygge ferier og høytider for barn og familiene deres

For familier som har det tøft, er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende. Blå Kors ferier og andre av våre virksomheter legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer. Dette styrker samspillet og tilknytningen i familien, og gjør familien litt sterkere til å møte de daglige utfordringer.

Ungdommer som sitter i gruppe og får veiledning

Veiledning for barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus

Ingen barn skal vokse opp med rus eller alkohol i hjemmet. Dessverre er dette en realitet for mange. Når barndommen har vært preget av utrygghet er det mange opplevelser og følelser som skal bearbeides. Hos Blå Kors kompasset får ungdom og unge voksne terapi og rådgivning.

Ditt bidrag er viktig for at vi skal nå flere barn og unge med tiltak som hjelper! Ingen barn, unge eller familier skal møte utfordringene alene. Sammen skaper vi et mer inkluderende samfunn.

Skattefritak

Les mer hvordan du kan få skattefritak for gaver til Blå Kors.

Start din egen innsamlingsaksjon

Du kan enkelt starte din egen innsamlingsaksjon på Facebook. Her kan du i forbindelse med din bursdag samle inn penger til Blå Kors sitt arbeid.