Et annerledes juleønske

2-3 barn i hver klasse vokser opp i en familie der alkohol- og rus preger barndommen.

Når hverdager blir til helger, ferier og høytider forsterkes alt som allerede gjør vondt. Din gave gir viktig hjelp og nødvendig støtte.

Blå Kors jobber hver dag for å gi støtte, trygghet og håp til barn, unge og familier som har det tøft. Takk for at du med din gave er med på å gjøre en forskjell og styrke vårt arbeid.

Din gave bidrar til:

  • at flere unge som har vokst opp i hjem med rus og alkohol får faglig støtte og hjelp
  • at flere sårbare familier og barn får tilbud og gode opplevelser i helger, ferier og høytider
  • at flere familier som sliter med avhengighet får hjelp av trygge fagpersoner
  • at foreldre som sliter med avhengighet får støtte til en ny start