Gi en gave

header
Gutt med brune øyne og brunt hår ser inn i kameraet.

Du kan gjøre en forskjell for barna

Mange ønsker å gjøre noe for barn som vokser opp i hjem med alkohol- og rusavhengighet. Blå Kors sørger for at barna får trygge tilbud gjennom hele året sammen med familien. Med ditt bidrag kan vi skape en tryggere og bedre fremtid for familier som strever.

Du er en viktig del av dette. Sammen gjør vi en forskjell!

Din donasjon bidrar til


Med din gave kan vi tilby støtte til familier som har det ekstra vanskelig. Her ser du eksempler på hva din støtte kan bety for barn, unge og familier.

250 kr – Kan gi et barn gode opplevelser og fritidsaktiviteter

Med din støtte kan vi gi barn og deres familier trygge opplevelser sammen. Barna kan også gå på fritidsaktiviteter de ikke ellers ville hatt muligheten til.

400 kr – Kan gi en familie næringsrik middag og vite at barna er mette

I dyrtiden er det vanskelig for familier med lavinntekt å få endene til å møtes. Med din støtte kan vi gi barn og deres familier gode måltider.

750 kr – Kan gi en familie støtte til å kjøpe klær og utstyr til sommeren

Mangel på klær og utstyr er noe foreldre ofte opplever. Med din støtte kan vi gi barn og deres familier klær og utstyr som varer hele året.

Du kan også velge ønsket beløp i skjema som går til formålet og der behovet er størst.

Kontakt oss

Fanny Haukvik Aker

Ansvarlig for giverservice
22 03 27 40

Din støtte bidrar til


I Blå Kors jobber vi for et inkluderende samfunn, en trygg oppvekst og å redusere skadevirkninger av alkohol og annen avhengighet. Vi har tilbud rettet spesifikt mot barn, unge og familie som er påvirket av sårbare livssituasjoner.

Støtte til familier i sårbare situasjoner

Blå Kors barnas stasjon gir støtte til barnefamilier med sammensatte utfordringer. Familiene får måltider, aktivitetstilbud, veiledning og støtte til klær og utstyr.

Blå Kors tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge. Her leker en blond kvinne med blå kors blå t-skjorte og jeans i sandkasse med to små jenter.

Trygge ferier og høytider for barn

For familier som har det tøft, er høytider spesielt utfordrende. Våre ferietilbud gir barn og ungdom trygge og gode opplevelser med sine foreldre.

Dame som sitter foran to PC skjermer

Chat-tjeneste for barn og unge

Tusenvis av barn og unge våkner opp med klump i magen og går med tunge skritt til skolen. På chatten får de hjelp med det som er vanskelig.

Et barn og kvinne snakker sammen

Terapi for unge pårørende

Å være barn av foreldre med avhengighet er tøft. Hos Blå Kors kompasset får unge pårørende terapi og rådgivning. 

Visste du at

  • 2-3 elever per skoleklasse i Norge har en forelder med rusproblemer som påvirker deres daglige liv.
  • 5 000 barn har en omsorgsperson i behandling for rusproblemer.
  • Alkohol er det mest vanlige rusmiddelet blant foreldre med rusproblemer.
  • Rusavhengighet er et omfattende samfunnsproblem som berører mange barn og familier i Norge.

Derfor er vi til


Blå Kors er en ideell organisasjon som eier og driver 62 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi ser hele mennesket, både muligheter og utfordringer. Flere deler av livsløpet støttes. Her kan du lese historier fra noen av menneskene vi har støttet på veien.

Thales tapte barndom

Thale vokste opp i et hjem med rus. Dette er hennes historie.

«Blå Kors kompasset gjør en god jobb med å ansette fine, gode mennesker som behandler oss som medmennesker, snakker med oss i øyehøyde og strekker seg langt for at vi skal ha det fint.»

– deltaker, blå Kors kompasset

«Første gang jeg kom hit, var jeg spent. Jeg visste ikke helt hva jeg kunne si eller dele, hvor åpen jeg kunne være. Men det tok ikke lang tid før jeg var helt trygg på at her kunne jeg virkelig få hjelp.»

– Mor, blå kors barnas stasjon

Vi dro på ferie med Blå Kors, og denne opplevelsen var som tatt fra en drøm. Jeg vil så gjerne lære å gi barna mine gode opplevelser. Å padle i båt, fiske krabber. Vi har aldri gjort det før, og det var fint å få gjøre dette sammen.

– familie, Blå Kors ferier

Pengene går til de som trenger det mest


Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Av hensyn til personvernet til barn, formidler vi historier som representerer barna vi møter. Når vi forteller fra barnets ståsted, vil historiene inneholde ekte sitater men fortalt gjennom fiktive personligheter.

Skattefradrag

Visste du at du kan få fradrag på skatten for gaver som til sammen utgjør 500kr eller mer i løpet av et år?

For å få skattefradrag trenger vi ditt personnummer. Du kan enkelt huke av for skattefradrag og legge inn personnummer i skjemaet når du gir en gave.

Oppgir du telefonnummer vil vi også sende deg en SMS med en sikker mulighet til å oppgi personnummer før skatteinnberetning.

Formålsprosent

Vår formålsprosent ligger på 96,2% fra 2023 og det er viktig for oss at pengene går til de som trenger det mest.