Gi en gave

Gi en gave til barn og unge som vokser opp i utrygghet

2-3 barn i hver klasse vokser opp i en familie der alkohol- og rus preger barndommen. Når skoler og barnehager sommerstenges blir frykten og usikkerheten forsterket.

«Jeg valgte å gå på internatskole for å komme bort fra moren min som drakk. Nå som skolen stenges, må jeg bo midt i det ubehaget jeg flyttet fra.» – Bruker av Blå Kors Kompasset

Blå Kors jobber hver dag for å gi trygghet og håp til barn, unge og familier som har det tøft. Din gave bidrar til viktig hjelp og nødvendig støtte til de som sliter.

Andre måter å støtte på:

VIPPS:   13130 (valgfritt beløp)

SMS:  BK VENN til 2210 (kr. 200)

Bankkonto:  3201 52 74165

Din gave bidrar til:

  • at flere unge som har vokst opp i hjem med rus og alkohol får faglig støtte og omsorg
  • at flere som trenger noen å snakke med kan få tilgang på trygge voksen fagpersoner
  • at flere sårbare familier og barn får støtte og tilbud i hverdager, helger og ferier
  • at flere voksne og foreldre som sliter med avhengighet får nødvendig hjelp og støtte

Ønsker du å gi en øremerket gave?

Det er mulig å gi en øremerket gave til Blå Kors sitt arbeid. Du sette da inn et ønsket giverbeløp på Blå Kors sin gavekonto 3201 52 74165. I kommentarfeltet skriver du inn hvilken virksomhet du ønsker å støtte.

Start din egen innsamlingsaksjon
Du kan enkelt starte din egen innsamlingsaksjon på Facebook. Her kan du i forbindelse med din bursdag samle inn penger til Blå Kors sitt arbeid. Klikk på linken og start din egen innsamling her

Pengene når fram

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.