Gi en gave

Blå Kors jobber hver dag forebyggende og direkte med barn, unge og familier som har det tøft og er i sårbare livssituasjoner. Din gave går til tiltak som hjelper!

Dette går bidraget ditt til:

  • Støtte og hjelp til utsatte familier.
  • Trygge ferier og høytider for barn og familiene deres.
  • Støtte og veiledning til barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus.
  • Nasjonal chat-tjeneste med der fagpersoner svarer

Andre måter å gi:

  • VIPPS valgfritt beløp til 13130
  • SMS BK VENN til 2210 (enkeltgave kr. 200)
  • SMS BK 90 til 2210 (90 kr. pr mnd.)
  • Sett inn en gave på bankkonto 3201 52 74165
  • Det er mulig å gi en øremerket gave. I kommentarfeltet skriver du hvilken virksomhet du ønsker å støtte

Pengene når fram

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Skattefritak

Les mer hvordan du kan få skattefritak for gaver til Blå Kors.

Villkår og retningslinjer

Her finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiveravtaler.

Start din egen innsamlingsaksjon

Du kan enkelt starte din egen innsamlingsaksjon på Facebook. Her kan du i forbindelse med din bursdag samle inn penger til Blå Kors sitt arbeid.