Ditt engasjement kan leve videre

Banker ditt hjerte ekstra for Blå Kors? Ved å inkludere en gave til Blå Kors i testamentet ditt kan du utgjøre en forskjell også etter at du har gått bort.

En testamentarisk gave til Blå Kors gir håp, støtte og trygghet til de som trenger det aller mest.

Det blir stadig vanligere å inkludere en gave til en eller flere organisasjoner i testamentet, men det er fortsatt mange som ikke er klar over denne muligheten.

Livsviktige gaver

testator
Våre testatorer er viktige for
arbeidet vi gjør. Du kan bli en av våre testatorer – din arv kan leve videre.

Både små og store gaver utgjør en viktig forskjell i det arbeidet Blå Kors gjør. Det kan bety at vi kan gjøre en større innsats for barn og unge som vokser opp i sårbare livssituasjoner, og personer som på grunn av avhengighet sliter med å få et trygt liv. Nettopp din testamentariske gave kan utgjøre en stor forskjell for mange.

Alt for mange i Norge står, av ulike årsaker, utenfor fellesskapet. Det kan være på grunn av alkohol, rus, sykdom eller lav inntekt. Utenforskap leder ofte til sårbarhet, og sårbare barn og familier opplever ofte utenforskap. Det er derfor en ond sirkel.

I Blå Kors jobber vi hver dag med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn, unge og familier som har det tøft. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors jobber med behandling og oppfølging etter behandling. I over hundre år har vi gjort en innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Din gave går til tiltak som forandrer liv og gir håp!

Dette kan du bidra til

Gutt i hettegenser

Støtte og hjelp til utsatte familier

Alle foreldre ønsker det beste for barnet sitt. Men å være en trygg og god voksen er ikke alltid like lett. Gjennom Blå Kors barnas stasjon får foreldre opplæring og råd til å takle foreldrerollen, og hele familien får delta på hyggelige og trygge fritidsaktiviteter.

Støtte og veiledning til barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus

Ingen barn skal vokse opp med rus eller alkohol i hjemmet. Dessverre er dette en realitet for mange. Når barndommen har vært preget av utrygghet er det mange opplevelser og følelser som skal bearbeides. Hos Blå Kors kompasset får ungdom og unge voksne terapi og rådgivning.

En ung, blond jente sitter på gulvet med armene rundt beina med et trist utrykk i ansiktet
To jenter koser seg i en hveteåker med blomsterkrans på hodet.

Trygge ferier og høytider for barn og familiene deres

For familier som har det tøft, er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende. Blå Kors ferier og andre av våre virksomheter legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer. Dette styrker samspillet og tilknytningen i familien, og gjør familien litt sterkere til å møte de daglige utfordringer.

Vil du vite mer om det å testamentere?

Har du vurdert å testamentere hele, eller deler av arven din til Blå Kors, hjelper vi deg i gang. Vi vil gjerne fortelle deg hvordan du kan utgjøre en forskjell og være med å endre liv.

Avtal en uforpliktende prat med:

Jessica S. Lyche

Kommersiell leder

Slik oppretter du et testament

Du kan laste ned vår brosjyre med praktisk informasjon om hvordan opprette et testament.