Gi en gave i ditt testament

Vil du gi en gave som virkelig betyr noe?

Ved å testamentere til Blå Kors blir du med på å skape varige endringer og gi støtte til de som trenger det mest. Her finner du informasjon om hvordan din gave kan bidra til å skape en trygg oppvekst, fremme inkludering og støtte rustiltak for mennesker og familier som trenger det.

Dette kan du bidra til

Blå Kors frivillig er tidgiver. Ved å gi av din tid kan du hjelpe andre. En dame leier hender med en liten jente på gressplen med lilla blomster i bakgrunnen.

Barn og unge

Å testamentere til Blå Kors er en handling som strekker seg utover vår egen levetid. Ved å inkludere Blå Kors i ditt testament, bidrar du til støtte og hjelp til utsatte familier.

Alle foreldre ønsker det beste for barnet sitt, men å være en trygg og god voksen er ikke alltid like lett. Blå Kors tilbyr derfor opplæring og råd til å takle foreldrerollen, og hele familien får delta på hyggelige og trygge fritidsaktiviteter. For familier som har det tøft, er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende. Blå Kors ferier legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer.  

Utenforskap og rus

Alt for mange i Norge står utenfor fellesskapet av ulike årsaker, og utenforskap fører ofte til sårbarhet. I Blå Kors jobber vi derfor hver dag med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn, unge og familier som har det tøft.

Samtidig er Blå Kors dedikert til å bekjempe rusproblematikk og tilby støtte til de som trenger det mest. Gjennom våre omfattende programmer og tjenester gir vi en trygg havn for enkeltpersoner og familier som er rammet av avhengighet. Med din støtte kan vi utvide våre tiltak og nå enda flere som trenger hjelp. 

Din gave har stor betydning

Både små og store gaver utgjør en viktig forskjell i arbeidet Blå Kors gjør.

Din gave gjør det mulig for oss å gjøre en større innsats for barn og unge som vokser opp i sårbare livssituasjoner, og for personer som på grunn av avhengighet sliter med å få et trygt liv. Nettopp din testamentariske gave kan utgjøre en stor forskjell for mange. 

Trenger du hjelp til å skrive testament?

Et testament sikrer at dine verdier blir fordelt slik du ønsker etter at du har gått bort. Ved å skrive et testament kan du selv, med noen få unntak, bestemme hvem som skal arve fra deg. Testamentet ditt kan skape klarhet og ro rundt fordeling av arv, enten du har livsarvinger eller ikke. Du trenger ikke velge mellom dine nærmeste eller din hjertesak i testamentet; selv en liten del av din arv kan skape store endringer i livet til dem som trenger det mest. 

Ta kontakt med oss

Hvis du ønsker å tilgodese Blå Kors i ditt testamente, tilbyr vi rådgivning og gratis advokathjelp gjennom vår samarbeidspartner. Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige for arv og testamentariske gaver.

Avtal en uforpliktende prat med:

Fanny Haukvik Aker

markedskoordinator givere/fundraising
+47 919 96 289

Andre ressurser


Ønsker du mer informasjon om hvordan man oppretter testament, finner du video og brosjyre tilgjengelig her.

Video: Slik oppretter du et testament

Brosjyre: Praktisk informasjon om opprettelse av testament

Du kan laste ned vår brosjyre med praktisk informasjon om hvordan opprette et testament.