Ressursbank

Det er utrolig nyttig med ferdig, godt materiale som både helsesykepleierne og jeg bruker i samtaler. For lærere er det kjempebra å ikke måtte finne opp kruttet på nytt.

Birgitte, sosiallærer

Fakta om oppvekst, avhengighet og inkludering

Få mer innsikt og fakta på våre temasider