Forside

Hva virker i kampen mot mobbing? Meld deg på SnakkOmMobbing konferansen 2022!

Det er utrolig nyttig med ferdig, godt materiale som både helsesykepleierne og jeg bruker i samtaler. For lærere er det kjempebra å ikke måtte finne opp kruttet på nytt.

Birgitte, sosiallærer

Innsikt om rus og avhengighet