Gratis materiell om psykisk helse, rusmidler og mer

Her får du ressurser til undervisning og samtale med barn, ungdom og foreldre. Passer for skole, fritidstilbud, helsetjenester og mer.

Hvem ser du etter innhold til?

Hvilke tema vil du ta opp?

Hva er nytt?

Det er utrolig nyttig med ferdig, godt materiale som både helsesykepleierne og jeg bruker i samtaler. For lærere er det kjempebra å ikke måtte finne opp kruttet på nytt.

Birgitte, sosiallærer

Fakta om oppvekst, avhengighet og inkludering

Få mer innsikt og fakta på våre temasider.