Dine handlinger i sommer kan gjøre en stor forskjell

For mange begynner nå en ensom sommer uten venner og aktiviteter, preget av økonomiske utfordringer i familien. Dette kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors.

Utenforskap er noe av det vondeste et barn kan oppleve. Fellesskapet har alt å si for barnas trivsel, trygghet og utvikling.

Det sier Camilla Lunde, leder for forebygging i Blå Kors.

Hun understreker viktigheten av at voksne blir flinkere til å løfte blikket og strekke ut en hånd når de ser et barn stå utenfor fellesskapet.

Du kan gjøre en forskjell for barn som trenger det!

Mange ønsker å gjøre noe for barn som lever i vanskelige livssituasjoner. Det kan du ved å gi støtte til Blå Kors. Vi sørger for at barna får støtte og trygge tilbud gjennom hele året, også i feriene.

Vær med på å endre liv!

Barn ønsker at de voksne tar grep

Undersøkelsen viser at over 3 av 5 voksne har opplevd at et barn eller en ungdom som ikke var deres egen, har blitt stående utenfor fellesskapet. Mange er usikre på hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Noen synes det er ubehagelig å gripe inn i andres liv, er redde for å ta feil, eller bekymret for å forverre barnets situasjon.

Blå Kors tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge. Her leker en blond kvinne med blå kors blå t-skjorte og jeans i sandkasse med to små jenter.

Undersøkelsen viser at barn og unge ønsker at en voksen tar kontakt og spør hvordan de har det, eller om de trenger hjelp når de har det vanskelig.

– Nå som sommerferien står for døren, er det mange barn som blir stående utenfor fellesskapet fordi de ikke har noe å gjøre eller noen å være med. Vi voksne kan bidra til å skape gode ferieopplevelser for disse barna. Vi kan ta initiativ og invitere dem med. Et lite grep fra oss kan bety svært mye for den som trenger det, sier Lunde.

Portrettbilde av leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde.

Flere søkere til Blå Kors ferier

Blå Kors tilbyr et gratis ferietilbud til sårbare familier. Her kan barn og deres familier få mulighet til å skape gode ferieminner.

I år har nærmere 3000 foreldre og barn søkt om sommerferie i regi av Blå Kors ferier.

Dette er en 25 prosent økning fra i fjor. I år vil Blå Kors kunne tilby sommerferie til 1000 av disse, det vil si til 1 av 3 blant de som har søkt.

– Vi er bekymret for denne utviklingen. Vi opplever at barnefamilier som tidligere klarte seg selv, i økende grad har behov for å benytte ulike tilbud i Blå Kors. Det er en enorm pågang i år, og vi synes det er trist at vi ikke har mulighet til å gi et ferietilbud til alle som søker.

Blå Kors oppfordrer alle voksne til å være oppmerksomme og handlekraftige når de ser barn som står utenfor fellesskapet. Ved å vise omsorg og inkludere disse barna, kan vi alle bidra til en bedre ferieopplevelse.

Trist ungdom ser ned. Hun har mørkt hår og blå jakke.

– Nå som sommerferien står for døren, vet vi at det er mange barn og unge som gruer seg fordi de ikke har et sted å dra til, eller fordi de må være alene i mange uker. Dette er barn som opplever å bli stående utenfor fellesskapet. Tenk over hvem du kan invitere med deg i løpet av ferien. Hvem kan være med deg på, stranda, kino, grilling, skogstur eller på hytta? Husk at en liten handling utgjør en stor forskjell.

Gi en sommergave nå

Din gave er et viktig bidrag til aktiviteter for barn og unge, og støtte til hele familien.

Med din hjelp kan vi nå flere barn som går en ensom sommer i møte!