Ny positiv alkoholtrend blant unge

Blå Kors har gjennomført en undersøkelse om drikkepress blant unge mellom 16 og 19 år. Undersøkelsen viser en økende aksept for å takk nei til alkohol på fest. – Men det er fremdeles et stort behov for å snakke mer om alkohol og drikkepress, sier Maria, russ i Sandefjord. 

Bilde av Maria som ser i kamera. Hun har på seg en rød russebukse. I bakgrunnen er det flere russ på et arrangement. Maria er alvorlig på bildet og har armene i kryss.

– Det er et skummelt stort fokus på ulovlige rusmidler i russetiden, og for lite på alkohol. Dette er et generelt samfunnsproblem, og ikke bare noe som skjer på russebussene.  

Dette forteller Maria Wangberg som er russ i år på Sandefjord vgs. Hun peker på at russetiden ikke bare varer i 30 dager, men i 1000, og at drikkepresset starter lenge før man blir 18 år.   

– Vi må snakke mer om drikkepress blant russ.

I undersøkelsen, utført av Ipsos på vegne av Blå Kors, ble det stilt spørsmål til unge mellom 16 og 19 år om drikkepress, alkoholbruk og annen rusbruk.   

Rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen peker på at det også er noen positive tendenser som tyder på at rammene for aksept til å takke nei til alkohol kan ha bedret seg. 

Undersøkelsen viser at 49 prosent av unge mellom 16-19 år sier seg enige i at det er mer akseptert å være full enn å takke nei til alkohol på fest. I 2022 var det derimot 58 prosent som mente det samme. 

Likevel mener Blå Kors at det fremdeles er viktig å snakke om alkohol og drikkepress blant dagens unge.  

– Selv om dette er en positiv trend,er forventningene til alkohol i russetiden og i sosiale settinger fortsatt høye. 72 prosent mellom 16 og 19 år mener det er forventet at man skal drikke alkohol i russetiden. I tillegg mener 18 prosent at det er forventet at man også prøver andre rusmidler enn alkohol i russetiden, sier Backe-Hansen.  

Mindre oppmerksomhet på alkohol 

Backe-Hansen mener det er viktig med fokus på ulovlige rusmidler, men peker samtidig på at alkohol dessverre får for lite oppmerksomhet, både i media og blant foreldre.  

– Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker betydelig mest helsemessige og sosiale problemer i samfunnet, men det får dessverre lite oppmerksomhet i forhold til andre rusmidler.  

Mest utsatt for problemer er de som har et høyt alkoholinntak over tid og/eller høyt inntak per gang. 

­– Ved å forebygge høyt og risikofylt alkoholbruk kan vi tenke oss at vi også forebygger narkotikabruk, avslutter hun.  

Tall fra undersøkelsen om drikkepress blant unge mellom 16-18 år

  • 29 % mellom 16 til 19 år svarer at de har opplevd drikkepress. (Jenter mellom 16 til 19 år opplever drikkepress i litt større grad (33 %) enn gutter (26 %), men det er allikevel ganske jevnt.) 
  • 72 % svarer at det er forventet å drikke alkohol i russetiden.  
  • 18 % mener det er forventet at man skal ta andre rusmidler enn alkohol i russetiden 
  • 64 % mener det er forventet at man drikker alkohol på fest 
  • 49 % mener det er mer akseptert å være full enn å takke nei til alkohol. (I 2022 var det 58 % som mente det samme, noe som kanskje tyder på at rammene for aksept til å takke nei til alkohol kanskje har bedret seg.) 
header