vimpel med teksten arendalsuka i byen fylt med stands

Blå Kors på Arendalsuka 2024

Vi er tilstede på Arendalsuka 2024 med fire arrangementer, i tillegg til at vi har egen stand.

  • Lokasjon

    Arendal

  • Dato

  • Type

    Fysisk deltakelse


Hjelpesamtale på ungdommens premisser

Arrangementstype: Samtale
Dato: Mandag 12. august
Tid: 12:30 – 13:30
Sted: Frivillighetsteltet

ikon som viser samhandling

I hjelpesamtaler er det en grunnleggende maktubalanse.

Hvordan kan anonyme chat-tjenester være en møteplass hvor maktbalansen jevnes ut, og er den som trenger hjelp den som definerer hvilke utfordringer som skal adresseres? 

Innledere og paneldeltakere: Sandra Bruflot (H), Even Røed (Ap), og Hildegunn Seip (MDG)

Arrangement av Blå Kors Chat Senter


Vilkår for ideelle: Tillit og fleksibilitet versus vinge klipping og tvangstrøye

Arrangementstype: Debatt
Dato: Tirsdag 13. august
Tid: 14:30 – 15:30
Sted: Samfunnsteltet

high five illustrasjon

Ideell sektor trengs for å dekke befolkningens omfattende og mangfoldige behov innenfor et bredt spekter av velferdstjenester. Ideelle aktører som vil lykkes i fremtiden, må styrke sine innovasjonsmuskler og evner til fleksibilitet.  

Sektoren trenger derfor handlingsrom til innovasjon og bli vist tillit til å utforske for å finne løsninger, tiltak og, om nødvendig å utvikle nye tilbud. Det siste sektoren trenger, er tvangstrøye eller tiltak som er innovasjonsdrepende. 

Innledere og paneldeltakere: Manuela Ramin- Osmundsen (Stiftelsen Diakonhjemmet), Erika Eidslott (VID), Katinka Greve Leiner (Ferd sosiale entreprenører), Trine Stensen (Blå Kors)

Arrangement av Stiftelsen Signo, Stiftelsen Diakonhjemmet, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, Blå Kors, Kirkens Bymisjon


Kan vi snart snakke om alkohol?

Arrangementstype: Samtale
Dato: Onsdag 14. august
Tid: 10:00 – 11:00
Sted: Bakgården

illustrasjon av flasker

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet, og det er påvist mange skadelige sider ved alkoholbruk. Til tross for dette så er det knyttet tabu og skam til å snakke om alkohol.

I år legger regjeringen frem forebyggings- og behandlingsreformen, og norske myndigheter skal i år utarbeide kostråd for befolkningen, basert på nordiske anbefalinger. Vil alkohol inngå blant kostrådene?

Innledere og paneldeltakere: Linda Granlund (divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet), Elisabeth Hunter, (adm.dir, Vinmonopolet), Marte Kvittum Tangen (leder, Norsk forening for allmennmedisin), Inger Lise Hansen (generalsekretær, Actis), Trine Stensen (generalsekretær, Blå Kors)

Arrangement av Av og til, Blå Kors Norge, Actis


Men er det så farlig med cannabis, da?

Arrangementstype: Seminar
Dato: Fredag 16.august
Tid: 09.00-09.45
Sted: Frivillighetsteltet

Målgruppe: Ungdommer og skoleklasser


illustrasjon av en plante med to blader

Barn og unge opplever økt utenforskap. Hva skal til for å bli inkludert? Vi samtaler med ungdom om inkludering og hva som skaper utenforskap.

Vi deler kunnskap om cannabis, utvikling og trender. Fokus er på at hjernen er i utvikling hos ungdom. Dette gir økt fare for avhengighet og skade. Vi knuser noen myter. Kom og still spørsmål om alt du lurer på om cannabis, og sjekk ut hvordan promille kan påvirke deg, med våre promille- og cannabisbriller.


Innledere og paneltakere: 
Tobias Dale (leder Operasjon Dagsverk, Rusinfo)

Arrangement av Blå Kors.


Blå Kors har stand

På standen vil vi ha sofasamtaler mellom personer som har brukt eller bruker våre tilbud og tjenester, fagpersoner og politikere.

Fredag er standen åpen for alle, og særlig ungdom i alderen 13-19 år. På standen vil det stå fagpersoner fra våre chatte-tjenester og forebyggende arbeid.

Arendal

Arendal Municipality, Norway