Boligsosiale tiltak

Et sted å være hjemme

Uten tak over hodet og den støtten du trenger er det nesten umulig å ta de neste stegene mot et bedre liv. Gjennom boligsosiale tiltak får du hjelp til å klare noe av det mest grunnleggende i livet, nemlig å bo. Vi tilbyr et trygt sted å bo for mennesker som vil snu seg bort fra det som gjør dem vondt og åpne døren til det som er bra.

Hva er målet?

Boligsosialt arbeid handler om å gi rammer og tilhørighet for mennesker som trenger hjelp til å bo. Våre ansatte og tidgivere sørger for at det til enhver tid skal være trygt å være hos oss. Vårt mål er å gi en smak av hvordan livet kan se ut på sikt og få inn de gode vanene som må til for at det skal bli en virkelighet.

Hvem er det for?

Våre leietakere har ulike utfordringer og trenger ulike former for hjelp, men felles for alle er behovet for å fylle tiden med noe annet enn rus og skape trygghet for seg selv. Vi er her for de som er uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin eller bor i uegnet bomiljø.

Det starter med å ha et hjem

Heller enn å nekte leietakerne rus, tilrettelegger vi for å ta gode valg. Det betyr at leietakerne må vise hensyn til hverandre, på samme måte som med andre leieforhold der man bor tett på andre mennesker. Rus får ikke forstyrre tryggheten hos oss. For å reise deg trenger du en trygg grunn å stå på. Det starter med å ha et hjem.