Blå Kors hjerterom Alta

Der det er hjerterom, er det husrom.

«Hjerterom» er et lavterskeltilbud og en møteplass for alle mennesker, både for de som har en vanskelig hverdag og de som har det fint. Målet vårt er at Hjerterom er med på å bygge fellesskap og tilhørighet og gjennom det motvirke ensomhet, utenforskap, psykiske problemer og avhengighet.

Bilde av fasaden.

Hjerterom Alta tilbyr

Blå Kors gatenært samarbeider med flere menigheter i Alta om et felles tilbud ved navn Hjerterom. Hjerterom Alta er en sosial møteplass for voksne som åpnet 19. november 2015.

Fellesskap

På Hjerterom ønsker vi å ha et inkluderende fellesskap der vi ser hverandre og møter hverandre med respekt og interesse. Et sted hvor man kan komme alene og likevel få noen å være sammen med.

Sosionom- og diakontjeneste

Vi har en sosionom- og diakontjeneste som gir mulighet for samtaler i enerom, telefonsamtaler, hjemmebesøk og følgetjeneste.

Gratis mat og drikke

Mat og drikke er viktig både for kropp og sjel, men likevel ikke en selvfølge for alle. Vi har derfor valgt å servere gratis mat og drikke på Hjerterom, og vektlegge det som en vesentlig del av tilbudet. Mandag, onsdag og fredag kl 13.15 serverer vi middag, ellers brødskiver, frukt og kaffe te og kaffemat.

Ord for dagen

Hver dag kl 13 har frivillige og kirkelige ansatte et ”Ord for dagen”med et kristent innhold på  5-10 min. 

Aktiviteter

Vi har en del forming og håndarbeidsmateriale som man kan drive med på eget rom eller i fellesarealet. Vi har også ulike brettspill.

Bingo

Hver torsdag kl 13.15 arrangerer vi Bingo. Det koster 10kr pr brett og pengene går til Hjerterom.

Hobbykveld

Hver torsdag kl 18 har vi hobbykveld der folk kan ta med seg det de liker å drive med inn i fellesskapet

Levende musikk

Av og til har vi levende musikk på Hjerterom, spontant og planlagt.

Tur

Det er sunt for kropp og sjel å komme seg ut på tur. Om det er å kose seg rundt et bål, rusle en tur på veien eller i skogen, eller få pulsen opp på en topp-tur eller joggetur. Hjerterom har arrangert alt dette, og gjør det gjerne igjen. Om kapasiteten er der eller etterspørselen.

Quiz

Av og til arrangerer vi Quiz. Spontant og planlagt. Her kan man også komme med ønsker eller ta iniativ.

Praktisk informasjon

 • Hvor finner du oss?

  Hjerterom holder til på hjørnet av Fellesbygget i Løkkeveien 13  i sentrum av Alta.

 • Hvem er Hjerterom til for?

  Målgruppen for Hjerterom er alle voksne, men vi ønsker spesielt å nå de som opplever at hverdagen kan være tung av ulike årsaker.

 • Vår målsetting

  Vårt mål er at et besøk på Hjerterom kan gjøre dagen bedre for den enkelte. Vi ønsker at den ensomme får relasjoner, den utstøtte tilhørighet, den deprimerte glede, den avhengige håp og den angstfulle ro og trygghet gjennom vårt tilbud.

 • Historien om oss

  – Hjerterom startet opp tilbudet i nyinnredede lokaler i Alta sentrum 19.sept 2015. Det er organisert som en forening med Betania Alta, Alta menighet, Pinsekirka Filadelfia og Betesda Tverrelvdalen som medlemmer og base for rekruttering av frivillige.

  – Bakgrunnen for etableringen av Hjerterom var at vi så behov for et slikt sted i Alta,  etter erfaring fra ulike hold:

    Gjennom drift av et ungdomstilbud, der man så behov for lavterskel også etter fylte 20, og at voksne asylsøkere og eldre flyktninger mangler dagtilbud og trenger et sted å være og å bli integrert.
  -Gjennom drift av en kafe for rusavhengige i Filadelfia erfarte man at åpent en gang i uka ble for skjeldent til at rusavhengige og psykisk syke kom seg dit så ofte at det betydde en forskjell. Man opplevde også at tilbudet ikke bare traff rusavhengige, men også eldre og ensomme, flyktninger og mennesker som hadde vært på rus-avvenning og brukte kafeen som ettervern.
  -Gjennom erfaring fra menigheter  så man at for noen var behovene større enn det en gudstjeneste en gang i uken kunne dekke. Psykososiale forhold hos den enkelte kunne også gjøre det vanskelig for enkeltpersoner å ha relasjon med vedkommende, eller inkludere den inn i en husgruppe. Tilsammen pekte disse erfaringene på at det kunne være behov for et daglig tilbud for alle voksne , og ikke bare en bestemt gruppe. Med både mat og prat og åndelig påfyll.
  Alta Menighet, Filadelfia, Betesda og Betania gikk derfor sammen om å starte Hjerterom. Noen år senere ble Hjerterom en del av Blåkors gatenært.

  1. – Viktige milepæler: Tilbudet traff umiddelbart et behov. Antall besøkende har svingt med bl.a. mulighet for daglig mattilbud, aktiviteter og individuelle samtaler. Fra 15-50besøkende , men i gjennomsnitt 20-25 pr dag opp gjennom årene. Kontinuerlig har det vært arbeidet med utvikling av tilbudet. En viktig milepæl ble nådd i 2019 da Hjerterom ble registrert som en forening i Blå Kors Norge.  Gjennom det er vi en del av Blå Kors sin samlesøknad om økonomiske midler via Helsedirektoratet og får delta i utviklingsarbeidet i Blå Kors sitt nettverk for gatenære tilbud. I mars 2022 måtte Hjerterom flytte til midlertidige lokaler fordi bygget vi leide lokaler i skulle rives. Betania Alta ble garantist for at Hjerterom fikk anledning til å flytte tilbake i nye lokaler i sentrum 13. november 2023.