Blå Kors gatenært Horten

Blå Kors gatenært «huset» i Horten hjelper mennesker i aktiv rus ut av ensomhet og utenforskap til felleskap og mening. Vi tilbyr et værested og en sosial møteplass med matservering, matutdeling og en rekke forskjellige aktiviteter.

Trivelig stemning i kafeen,

Blå Kors gatenært Horten tilbyr

Våre gjester som kommer til Blå Kors gatenært Horten serverer vi både frokost og middag, fire dager i uken. I tillegg får gjestene tilbud om samtaler, veiledning, og økonomisk og juridisk rådgivning.

Blå Kors gatenært Horten jobber med mennesker med store utfordringer i livet. I vårt arbeid legger vi vekt på hvert menneskes verdi, og at det finnes håp for alle.

Mat og drikke

Til daglig har vi åpen gatenær kafe mandager, onsdager, torsdager og fredager mellom kl. 9.30 og 14.30. Da serveres frokost og middag. Besøkstallet er gjerne mellom 25 og 45 daglig. Det servers mellom 40 og 70 måltider hver dag.

En viktig del av kafedriften foruten maten som serveres, er det sosiale fellesskapet. I en nylig utført gjesteundersøkelse, svarer faktisk flest at det sosiale betyr like mye som maten.

For oss er det viktig at maten er av god kvalitet og at det serveres sunne og gode måltider. For folk som sliter både med rus, psykiatri og dårlig råd, blir dessverre ikke mat prioritert særlig høyt. Derfor er vårt bidrag til nettopp det så viktig.

Når du kommer til Blå Kors Horten, blir du møtt av et hyggelig personale som tar deg imot og gir deg god mat.

Maten vi serverer henter vi i butikker rundt i kommunen vår. Vi lever stort sett på mat som er ferd med å gå ut på dato eller har gjort det. Men ingen har noen gang rapportert at de har blitt dårlige av maten vi serverer.

Maten tilberedes av våre tidgivere som klarer å lage «gull av gråstein». Gjestene er godt fornøyd med det som blir servert, noe som vises i at antallet gjester er i stadig vekst.

Du er alltid velkommen til Blå Kors Horten. Det er et lavterskeltilbud og vi sprø hverken etter sosial status, økonomi eller andre forhold. Så velkommen til Blå Kors Horten.

Matkasser

Siden pandemien brøt ut har vi hver 14. dag levert ut mat til familier som sliter. Den maten henter vi på Matsentralen i Larvik. Også dette er et lavterskeltilbud. Vi så at behovet var til stede, men det var pandemien og den situasjonen den satte mange familier i, som gav oss det sparket vi trengte for å komme i gang. Den første tiden var det rundt 30 familier som kom. Nå, på slutten av 2023, er det ikke uvanlig at det kommer 100 familier. Så behovet for denne tjenesten er helt klart til stede.

Vi har en egen stab av tidgivere som tar seg av denne delen av virksomheten. Men som ved de daglige måltidene, så vet vi aldri hva vi har å dele ut. Det er helt avhengig av hva vi får fra Matsentralen. Av og til må vi også handle inn noe for at det skal bli noe i posene. Og dessverre hender det at folk må gå tomhendte bort. Men vi forsøker så godt vi kan og gi folk som sliter litt oppmuntring og et godt bidrag til et trangt matbudsjett

Boligsosialt arbeid

Det er en kjent sak at mange av våre gjester ikke er spesielt gode på det å bo. Derfor tilbyr vi via vår miljøarbeider å stille opp for å hjelpe til å få orden og struktur på stedet man bor. Dette har blitt en viktig bit i miljøarbeiderens daglige virke. Dette er en relativt ny del av vår virksomhet, men vi har allerede sett at når vi hjelper en, er det fler som ønsker den samme hjelpen. Det er positivt.

Sosionom tjenester

For tiden har vi ingen ansatte som sosionom. Men det betyr ikke at vi ikke  utfører sosionom tjenester. Mange av våre faste gjester sliter med kontakt med det offentlige, men den nye digitale hverdagen og andre praktiske til i sine liv. For å avhjelpe dette er både miljøarbeider og daglig leder på plass for å hjelpe. Det kan være vanskelig når det meste av kontakt med bank eller offentlige tjenester krever digitale ferdigheter og bank-id. Men dette hjelper vi med.

Nytt hos oss i år er at NAV har kommet til oss. Terskelen for å besøke NAV er høy hos våre gjester. Vi har derfor forsøkt å få NAV til å komme til  oss. Nå er de hos oss en gang pr. måned. Det har fungert veldig bra. Allerede første gangen de var her, var det flere som benyttet seg av besøket. Det er to faste ansatte i NAV som er her. De har tilpasset seg på en veldig bra måte og vi setter stor pris på at de har signalisert at de fortsetter også etter nyttår 2024.

Aktiviteter

En viktig bit i vår virksomhet er å skape ulike aktiviteter for våre gjester. Det arrangeres turer til ulike mål som pipeline i Holmenkollen, aketurer, hytteturer og turer i skog og mark. Vi er heldige i Horten som har anledning til å låne bussen til Frivillighuset. Den har vist seg å være et viktig verktøy for oss når vi skal på tur rundt i landet vårt.

Bli frivillig som Tidgiver

Frivillige i Blå Kors kalles Tidgiver. Som Tidgiver tar du med deg din livserfaring i møte med folk som har en litt annen bagasje enn deg selv. Du bringer nye perspektiver inn, og får med deg nye ut, som helt sikkert vil gjøre at også du vokser som menneske.

Ved Blå Kors Horten kan du bidra, uten å gjøre noe annet enn du pleier. Ta del i aktiviteter, ta del i et måltid – eller ta del i en god prat over en kaffekopp. Behovene er forskjellige. Det som kan virke ubetydelig og hverdagslig kan være svært viktig for andre.

Ha du lyst til å bli Tidgiver? Les mer eller kontakt oss direkte på telefon.

Praktisk informasjon

  • Telefonnummer

    902 82 360

  • Hvor finner du Blå Kors gatenært Horten?

    Blå Kors gatenært Horten finner du i Geelmuydens gate 8, 3182 Horten

Tilbud på «huset»

Vi forsøker å lage et godt miljø både for våre gjester og for våre tidgivere. Mange av våre gjester sliter med det moderne samfunnet hvor mye foregår på nett.

De får hjelp av enten erfaringskonsulent eller daglig leder med de utfordringer den digitale hverdagen byr på.

Det å besøke offentlige instanser som f.eks. NAV, kan for mange by på uoverstigelige hinder. Det er derfor en stor glede for oss at NAV nå kommer til oss. NAV får nå faste møtetider på huset hvor våre gjester kan treffe saksbehandler som, i mange tilfeller, kan løse deres saker der og da, eller hjelpe dem til å finne løsninger. Målet er å yte best mulig hjelp og å ufarliggjøre NAV:

Ellers foregår det mange nyttige samtaler mellom våre gjester og våre tidgivere hver eneste dag.

Vil du støtte
Blå Kors gatenært Horten?
VIPPS til 541878