Blå Kors varmestua Fredrikstad

Blå Kors Varmestua i Fredrikstad er et gatenært lavterskeltilbud drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Det er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad. Et trygt og godt sted hvor en kan få et måltid mat. Stua er også en verdifull sosial arena.

Blå Kors Varmestua Fredrikstad tilbyr

Blå Kors Varmestua Fredrikstad er et lavterskeltilbud drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Det er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad.

Varmestua har tre tjenesteområder: mat og omsorg, aktiviteter og miljøtjenesten.

Mat og omsorg

Gjestene får gratis mat, både på huset og med seg hjem. Gjennom samtaler og tilstedeværelse opplever gjestene omsorg, tilhørighet og trygghet. Vi har også et kleslager på Varmestua hvor det deles ut klær, skoog hygieneartikler ved behov.

Miljøtjeneste

Miljøtjenesten består av en miljøterapeut og et miljøteam med Tidgivere. Miljøtjenesten følger opp gjestene på Varmestua med sine behov, i tett samarbeid med øvrig hjelpeapparat. I tillegg er tjenesten en del av miljøet, hvor de veileder og har samtaler med hele gjestegruppa.

Aktiviteter

Hver uke tilbys flere varierte aktiviteter, både inne på Varmestua og i vårt lokalmiljø. Gjennom aktiviteter ønsker vi å bidra til å skape mestring og en meningsfull hverdag, samtidig som det tar bort fokus fra rusen og dens konsekvenser.

Praktisk informasjon

 • Hvem er vi til for?

  Blå Kors Varmestua Fredrikstad er til for rusavhengige.

 • Hvor finner du oss?

  Blå Kors Varmestua Fredrikstad finner du i Farmannsgate 20, 1607 Fredrikstad.

 • Vil du bidra?

  Gi tid og engasjement:

  Tidgiverne på Varmestua bidrar i miljøet, aktiviteter og miljøtjeneste. Arbeidsoppgavene er blant annet smøre brødskiver, koke kaffe, åpne kafeen, servere og sosialisere med gjestene.

  Frivillig innsats er helt nødvendig for at vi kan levere et godt tilbud til målgruppen. Vi har alltid behov for nye frivillige, eller tidgivere som vi kaller det. Om du kunne tenke deg å bli tidgiver hos oss,  kan du ta kontakt med Eileen Myrbakk Olsen

  Gi en gave:

  Har du anledning til å gi oss en gave, vil midlene bli godt brukt til beste for våre gjester. Støtte kan gis til

  Gavekonto: 3126.31.12868 (merk med Varmestua)

  VIPPS til  83994 (valgfritt beløp)

 • Om Blå Kors gatenært Fredrikstad

  Varmestua ble åpnet 7 oktober 2002.

  Ved åpning av Varmestua var frivilligheten, som i dag, avgjørende. Den gangen var kjernen i tilbudet gratis mat til byens rusavhengige, og Varmestua var det som ofte omtales som et suppekjøkken. Med støtte fra kommunen, private givere og også nasjonalt har vi de siste årene kunne utvide tilbudet på Varmestua.

  I 2017 fikk vi for første gang midler fra Helsedirektoratet, noe som gjorde det mulig å tilby mer aktiviteter og etablere en miljøtjeneste som følger opp hver enkelt gjest ut ifra deres behov. De ansatte på Varmestua bidrar til et mer profesjonelt og faglig tilbud, og sammen med de frivillige har vi etablert en viktig, tilgjengelig og inkluderende møteplass i Fredrikstad sentrum.

  Varmestua har et godt samarbeid med Fredrikstad kommune. Som en ideell og frivillig organisasjon samarbeider vi også godt og tett med næringslivet i byen og ikke minst privatpersoner. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har en viktig rolle som samfunnsaktør i byen. Varmestua er kjent for mange av byens innbyggere, og vi har mange støttespillere i lag, foreninger, næringsliv og privatpersoner som bidrar med tid, gavemidler, mat, klær og annet. Dette er helt avgjørende for oss.

  Varmestua har åpent 6 dager i uka og er et viktig møtested og fristed for byens rusavhengige, med ansatte og tidgivere tilbyr vi både et faglig sterkt tilbud samtidig som våre Tidgivere representerer medmenneskelighet, varme og verdighet på en utsøkt måte.

header