Blå Kors gatenært Kristiansand

Blå Kors gatenært i Kristiansand har et mangfold av tilbud til mennesker med rusrelaterte utfordringer. Mange står i krevende livssituasjoner og vi ønsker å bidra til at den enkelte opplever økt mestring og mening i hverdagen. Alle våre tilbud er gratis og det er lav terskel for å delta.

Blå Kors gatenært Kristiansand

Vi er medmennesker og møter den enkelte der den er, med respekt og verdighet. Vi vil være en inkluderende, trygg og forutsigbar arena, som legger til rette for at den enkelte kan bidra gjennom sin egenkraft. 

Vi ønsker at våre gjester og deltakere opplever mestring, mening og økt livskvalitet gjennom å benytte seg av eller delta i tilbudene våre. 

Vi kan alle bidra på hver vår måte og kjenne seg inkludert og verdifull.

Vi har spesielt fokus på:

 • Sosialt fellesskap og tilhørighet
 • Næringsrike og velsmakende måltider for våre gjester
 • Aktiv involvering og medvirkning 
 • Mangfoldig aktivitetstilbud
 • Støtte og veiledning

Blå Kors gatenært Kristiansand tilbyr

Hos oss tilbyr vi deg mat og drikke, sosialt fellesskap, aktiviteter, praktisk bistand, støtte og veiledning. Alt er gratis. Det er ikke krav om rusfrihet for å benytte seg av tilbudene. Vi erfarer samtidig at opplevelser som skaper mestring og mening gjør det mulig å skape endring.

Gatekafeen 

Mange av våre gjester bruker stedet til å spise, men også for å hvile, slå av en prat og treffe andre, delta i aktiviteter og få ulik type hjelp. Gatekafeen har fokus på velsmakende og næringsrike måltider og serverer fast middag (mandag-torsdag) kl. 14.30 og kveldsmat (tirsdag og torsdag) kl. 17.30. 

Aktiviteter 

Aktiviteter utvikles basert på gjesters interesser, hobbyer, behov og ønsker. Aktivitetene kan være faste eller sporadiske, i gatekafeen eller ute i lokalsamfunnet.  

Sammen lager vi ukeplanen med stor variasjon, vi har for eksempel tilbud om: trening, foto, håndarbeid, båt og fiske, utflukter, håndball- og fotballkamper, kunst, musikk m.m.

Vi reiser også på mange utflukter og tilbyr flere overnattingsturer årlig. 

Ukeplan finnes på oppslagstavla i gatekafeen, på Facebook og sendes ut på sms.  

Oppsøkende virksomhet

Våre uteteam er oppsøkende i sentrumsområdet mandag – torsdag 13.00 – 14.00 og mandag 17.00 – 19.00. Uteteamene har fokus på å komme i kontakt, informere om det som skjer, tilby enkel bevertning og være tilgjengelig dersom noen har behov for støtte eller bistand.

Vi har også oppsøkende Tidgivere (frivillige) som har ulike former for aktiviteter i enkelte bofellesskap/avdelinger.

Støtte, veiledning og praktisk bistand 

Vi tilbyr veiledning, støtte og/eller praktisk hjelp til den enkelte som har behov for det. Det kan være du er har behov for en samtale, få kontakt med hjelpeapparatet eller trenger møbler. Ta kontakt med oss, så forsøker vi å løse det du har behov for sammen med deg.

Arrangementer 

Vi ønsker å skape gode opplevelser sammen, derfor har vi flere arrangementer knyttet til hendelser, sesong eller høytider. For eksempel: gjestebud, julemarked, nabofest, utstilling, markere viktige dager og Helaften. 

Samlinger 

Vi har fast temasamlinger, samtalegrupper og har allmøter. 

Gi en gave til arbeidet

Alle gaver blir godt brukt til beste for våre deltakere:

VIPPS til 11665 (Blå Kors Kristiansand)

Gavekonto: 3126.32.06358

Vil du bidra som Tidgiver eller med tjenester?

 • Bli Tidigver hos oss

  Du kan kontakte vår frivilligsentral som koordinerer alle frivillige i Blå Kors Kristiansand.

 • Gi varer eller tjenester

  Blå Kors Kristiansand har en rekke samarbeidspartnere som støtter med bl.a. mat, gaver, tjenester eller produkter. Vi er også en del av Matsentralen Sør.

  Ønsker du å bli en samarbeidspartner til Blå Kors Kristiansand, kontakt fundraisingansvarlig Trond Furseth.

Om Blå Kors gatenært, Kristiansand

 • Blå Kors gatenært Kristiansand ble etablert høsten 2021
 • Flyttet inn i nye lokaler 13. februar 2023
 • Har ca 400 deltakere i ulike tilbud
 • Mellom 50-100 personer er innom gatekafeen de dagene vi har åpent
 • I løpet av 2023 serverte vi ca 12.000 måltider
 • Det er fire ansatte (3,2 årsverk)
 • Over 70 registrerte Tidgivere som i 2023 bidro med 20.000 timer
 • Mange av deltakerne deltar aktivt inn i virksomheten og tilbudene vi har
header