Blå Kors gatenært Gjøvik

Hos Blå Kors gatenært Gjøvik er alle velkomne som trenger litt ekstra støtte, eller bare vil stikke innom. Ikke bare de som har – eller har hatt – et rusproblem. Middag til en billig penge, kaffe og ei brødskive, eller en prat rundt bordet er for mange et lyspunkt i en tøff hverdag.

En gjest holder en kaffekopp.

Blå Kors gatenært Gjøvik tilbyr

Vårt tilbud er til for rusavhengige i Gjøvik og omegn. Vi ønsker å være til hjelp i den livssituasjonen du er i her og nå, enten det er bolig, økonomi, rusavhengighet, ensomhet, eller at du trenger mat!

Mat og drikke

Vi tilbyr frokostmåltid og varm middag hver dag i åpningstiden, og kaffe/saft, som oftest med noe bakst til. Den som ønsker det kan få med seg en matpose hjem der hver enkelt kan velge fra det vi har av matvarer til utdeling.

Sosialt felleskap

Hos oss kan du treffe andre som er i liknende situasjon som deg, eller ta en prat over en kopp kaffe med en av våre trivelige medarbeidere. Men vi skal ikke tvinge deg til å være sosial. Av og til er det godt å bare være for seg selv, og det synes vi også skal være lov.

Aktiviteter

Noen ganger kan det være fint å la tankene fly. Derfor tilbyr vi ulike gratis aktiviteter du kan være med på. Dette kan være alt fra samtalegruppe, brettspill og kreativt arbeid til quiz, kino og mye mer.

Sosionomtjeneste

Er du motivert til å endre på din livssituasjon? Eller trenger du bare noen å snakke med? Våre sosionomer er trivelige mennesker som har god kjennskap til hjelpeapparatet. De vil gjerne bidra og lytte til deg.

Praktisk informasjon

 • Hvem er vi til for?

  Blå Kors gatenært Gjøvik tilbud er for rusavhengige og bostedsløse.

 • Hvor finner du oss?

  Blå Kors gatenært Gjøvik finner du i Øvre Torvgate 8, 2815 Gjøvik

 • Bli Tidgiver hos oss

  Frivillig innsats er helt nødvendig for at vi kan levere et godt tilbud til målgruppen. Vi har alltid behov for nye frivillige, eller tidgivere som vi kaller det. Om du kunne tenke deg å bli tidgiver hos oss, kan du kontakte virksomhetsleder Anders Hveen. Han nås på epost: anders.hveem@blakors.no eller mobil: 94 89 94 02 .

 • Historien vår
  Foreningen Blå Kors Gjøvik hadde jevnlige møter i deler av lokalene som i dag er Blå Kors gatenært. Der foregikk det sang, andakt og bevertning. I bakgården var det alltid samlet en gruppe mennesker som hadde denne bakgården som et tilholdssted. Dette var rusavhengige, som hadde etablert et slags fristed, litt skjermet fra omverden men samtidig midt i sentrum.
  Blå Kors-gruppa og gruppa i bakgården begynte å snakke litt med hverandre, og de som i dag er våre gjester ble tilbudt kaffe, vaffel og litt annet.
  Det ble til at gjestene ble invitert inn og det var dermed åpnet en liten kafe en dag i uka. Etter kort tid når det ble mer tydelig at gjestene hadde stort behov for både mat og omsorg, åpnet Blå Kors foreningen opp for gjestene en ukedag til, denne dagen serverte de suppe. Dermed ble «suppetirsdag» et fast innslag.
  Et samarbeid med kommunen ble opprettet, og Blå Kors fikk disponere hele bygården, pusse opp, og få driftsmidler til å kunne ha åpent hver dag.
  Så fra 2004 var Kafè Kampen en realitet, og første lønnede stilling ble opprettet. Det var en 20% stilling som leder av arbeidet.
  Kort tid etter ble dette utvidet med en 30% stilling til, for å ha ha ansvar for og administrere alt som hadde med mat å gjøre.
  Blå Kors ble nå også en distributør av gatemagasinet ER lik.
  Deler av lokalene ble leid tilbake av kommunen, og det ble etablert feltsykepleier ansatt i Gjøvik kommune, samlokalisert med Blå Kors sitt lavterskeltilbud.
  Frem til 2016 var tilbudet fullfinansiert av Gjøvik kommune. Så en vinterdag i 2016 dukket det opp en stortingsrepresentant helt uventet i kafeen, og fortalte at vi var nå plassert i statsbudsjett med et fast tilskudd på kr 600.000,- og disse sto til fri disposisjon. Dette var nesten ikke til å tro!
  Daglig leders stilling økte fra 50-100%, og det ble ansatt miljøarbeider i 50% stilling. Et tilbud om aktiviteter og hjelpetiltak i forbindelse med hjemkjøring av vaskemaskin, utskiftning av seng eller komfyr, var allerede godt i gang, men kunne nå settes mer i system.
  Fra 2018 fikk Blå Kors gatenært Gjøvik være med i en felles søknad til Helsedirektoratet. Dette førte til en tildeling fra Blå Kors Norge divisjon «Barn omsorg og frivillighet» som gjorde at vi kunne ansette sosionom i 50% stilling, for så å øke den til en 100% stilling.
  Mat og omsorg, aktiviteter, utdeling av klær, mulighet for dusj og vask av klær samt en hårklipp, boligsosialt arbeid, sosionomtjeneste, salg av bladet er lik, samlokalisering med feltsykepleier, samarbeid med Gatejuristen slik at de har saksmottak i lokalene, og tett samarbeid med kommunens rus- og psykiatritjeneste, er tilbudet slik det er i dag.
  Store deler av mat som serveres og deles ut er varer som butikker og matvareprodusenter setter av til oss, slik at vi kan komme på faste dager hver uke å hente det inn.