Blå Kors og Hvite Bånd gatenært

Blå Kors Bergen er en frivillig forening som i dag har møtevirksomhet, driver Gatenært, og utgir bladet Blåkorset. Her kan du se en presentasjonsvideo av Blå Kors og Hvite Bånd gatenært.

En smilende medarbeider deler ut en matpakke.

Om Blå Kors gatenært Bergen

Blå Kors og Hvite Bånds gatenært i Magnus Barfots gate har vært i aksjon siden 1992 som et gatenært tilbud. Her kommer over 100 mennesker innom for frokost og middag og – et ord for dagen. Det er ca 35 frivillige med, og vi kan tilby  sosionomtjenester og aktiviteter. Senteret støttes økonomisk av Bergen kommune og Helsedirektoratet. Hver tirsdag formiddag er det utdeling av matposer.

Blå Kors og Hvite Bånd gatenært startet opp i 1992.  Det gir mening og næringsrik mat til mange.  Vi har mange frivillige som er med og også sosionomtjeneste. Stedet tilbyr god stemning og hjelp til å komme seg videre.

Mat og drikke

Vi tilbyr deg variert, næringsrik og gratis mat og drikke. Tirsdag til fredag serverer vi frokost og middag mellom klokken 10.00 og 14.00.

Matposer

Tirsdager har vi utdeling av matposer mellom klokken 11.00 og 12.00.

Sosialt felleskap

Hos oss kan du treffe andre som er i en liknende situasjon som deg, eller ta en prat over en kopp kaffe med en av våre trivelige medarbeidere.

Praktisk informasjon

 • Hvor finner du oss?

  Blå Kors gatenært Bergen holder til i Magnus Barfotsgate 3 i Bergen, like ved Cafe Opera.

  Post- og besøksadresse:
  Blå Kors og Hvite Bånd gatenært
  Magnus Barfots gate 3
  5015 BERGEN

 • Hvem er Blå Kors gatenært Bergen til for?

  Blå Kors gatenært Bergen jobber primært for mennesker som er rusmiddelavhengige og sekundært for mennesker som befinner seg i utfordrende livssituasjoner.  

  Flere i målgruppen har sammensatte problemer som kan bestå av fysiske, psykiske og sosiale utfordringer, samt problemer med bolig, økonomi, arbeid eller annet. 

  Mennesker i nedslagsfeltet vårt, som er rusmiddelavhengige og befinner seg i aktiv rus. Flere har en alvorlig avhengighet, og ofte kombinert med psykiske helseutfordringer.  

   

 • Formiddagstreff og andre arrangement

  Blå Kors gatenært Bergen inviterer til formiddagstreff en mandag i måneden, kl 11.00-13.00. Her er det sang og andakt og god bevertning.

  Det er også basar i løpet av året.

 • Fredagskafé, Kafé Lazarus

  Kafé Lazarus drives sammen med flere menigheter i Bergen. Det er et tilbud på fredagskvelder til rusbrukere og vanskeligstilte i Bergen. Kaféen får støtte av Bergen kommune.

 • Bladet Blåkorset

  Bladet Blåkorset kommer ut i et opplag på 1.200 eks fire ganger i året. Ta kontakt om du ønsker å annonsere. Adresse-endringer sendes til tore.vindenes@blakors.no.

  Bladet sendes gratis til alle som ønsker det. Her kan du laste ned en pdf-versjon av jubileumsnummeret til Blåkorset (Blå Kors Bergen var 110 år i 2018).

 • Historien om oss

  Det som først het Blå Kors og Hvite Bånd dagsenter hadde sin oppstart i 1992 som et samarbeid mellom Blå Kors Bergen Krets og Bergen Hvite Bånd.  Bergen kommune var med å støtte tiltaket fra begynnelsen.  Dagsenteret skulle sikre god, næringsrik mat til rusavhengige først og fremst fra Nøstet og Nordnes.  Gjester kom også fra Stor-Bergen og nabokommuner.  Frivillige fra Hvite Bånd hadde ansvaret for tirsdagen med fisk på menyen og frivillige fra Blå Kors hadde ansvaret for torsdagen med kjøtt på menyen.  Ganske tidlig begynte en også med matposeutdeling.   Et enkelt kjøkken og salen i 2 etasje i Magnus Barfotsgate ble benyttet.  Det var røykerom i gangen.  Uken var fordelt med Frelsesarmeen sitt kontaktsenter på mandag og fredag og Tabernaklet på onsdagen.

  I år 2000 flyttet dagsenteret ned i nyinnredede lokaler på gateplan.  Blå Kors Bergen Krets ble nedlagt og Blå Kors Bergen Forening overtok driften for kretsen. Kjøkkenet var oppgradert og salen var innredet på en måte som skulle få mennesker til å føle seg velkommen.  Kokk ble ansatt i 2015, sosionom i 2018 og aktivitør i 2019.  Under pandemien hadde dagsenteret åpent alle dager og økte fra to til fire dager i måneden.  I denne tiden hadde også dagsenteret erfaringskonsulent.

  Blå Kors Bergen har også vært med i styret til Matsentralen Vestland fra planleggingen og begynnelsen i 2017.  Tilgangen på mat fra Matsentralen har vært en viktig grunn til at dagsenteret kunne utvide til flere dager.  I lokalene i Magnus Barfotsgate ble det i en periode i 2022 åpnet for akuttovernatting for fattige tilreisende til Bergen.  Fra 2018 av fikk dagsenteret støtte fra Helsedirektoratet.

  Det har vært en jevn økning av gjester til dagsenteret fra begynnelsen, og fra rundt 50 gjester i uken de første årene har det tidoblet seg.  Gatenært prøver å dekke flere behov med sine tiltak, og det er mange mennesker som dette tiltaket betyr mye for på mange måter.

Vil du bidra?

 • Bli Tidgiver hos oss

  Frivillig innsats er helt nødvendig for at vi kan levere et godt tilbud til målgruppen. Vi har alltid behov for nye frivillige, eller tidgivere som vi kaller det. Om du kunne tenke deg å bli tidgiver hos oss, kan du kontakte Tore Vindenes som er vår virksomhetsleder. Han nås på epost: tore.vindenes@blakors.no

 • Gi en gave

  Du kan støtte Blå Kors Bergen ved å gi din gave til konto 3207.36.72634. Ditt bidrag gjør at vi kan fortsette vårt arbeid for dem som sliter med rusavhengighet og arbeidet for de pårørende, både barn og voksne. Gaver over kr 500 er skattefrie: merk giroen med personnummer og «skattefri gave».

  NB! Du kan også vippse en gave til Blå Kors Bergen.
  Vi har Vipps-nummer 133981.

 • Har du varer å gi bort?

  Gatenært Bergen er ikke fullfinansiert og over 95% av maten vi serverer og deler ut, er mat vi har fått gjennom Matsentralen eller samarbeidspartnere.

  Dersom du også ønsker å støtte oss i å mette ca. 100 personer hver dag, så ta gjerne kontakt med vår virksomhetsleder Tore Vindenes på telefon 91686450.

 • Bli medlem

Våre støtteannonsører:

header