Blå Kors gatenært

Velkommen til Blå Kors gatenært, et tilbud for deg som har utfordringer med rus eller er hjemløs. Hos oss finner du hyggelig fellesskap, god mat, aktiviteter, sosionomtjeneste og veiledning.

header
En gjest blir ønsket velkommen av en medarbeider.

Matservering

Våre gatenære tilbud gir deg variert, næringsrik mat og drikke.

En gjest får servert dagens middag av våre flotte tidgivere.

Sosionomtjeneste

Ønsker du hjelp til å nøste opp i dine utfordringer?

Aktiviteter

Vi tilbyr ulike gratis aktiviteter, og vil gjerne ha deg med!

Blå Kors gatenært tilbyr sosionomtjeneste.

Fellesskap

Hos oss kan du ta en prat med hyggelige mennesker.

Gjester på tur i zipline i Holmenkollen.

Her finner du oss

Blå Kors gatenært finnes over hele Norge.

Om Blå Kors gatenært

Blå Kors gatenært er et tilbud for de som har utfordringer med rus eller er hjemløs.

 • Generelt om våre tilbud

  I de gatenære virksomhetene er det stor vekt på lav terskel for gjestene. Kafédrift med mat og omsorg er en viktig del av tilbudet, men like viktig er samtaler og veiledning for å motivere til endring. Det er utviklet en egen samtalemetodikk som kalles «motivasjonssamtalen», denne og andre metodikker brukes av motivasjonsteam og miljøarbeidere ved virksomhetene. Sentralt i alle tilbudene er også en sosionomtjeneste som veileder målgruppen inn i relevante hjelpetiltak.

  De gatenære virksomhetene tilbyr også aktiviteter for målgruppen der de kan bygge nettverk, få verdifull sosial læring og oppleve mening og mestring i hverdagen.

  Det er en stor gruppe frivillige i virksomhetene som utgjør en helt sentral rolle.

 • Formål

  Gatenære lavterskeltiltak i Blå Kors er virksomheter tilknyttet Blå Kors Norge som gjennom sunn og god mat, aktiviteter, motivasjon, sosionomtjeneste, oppsøkende arbeid og boligsosialt arbeid hjelper personer med rusavhengighet til økt livskvalitet, et rusfritt liv og integrering i samfunnet.

 • Mål

  Gjennom å benytte seg av tilbudene ved Blå Kors Gatenært, vil målgruppen:

  1. bedre sin helse og livskvalitet gjennom våre tilbud om mat og sosiale fellesskap
   • bedre sin ernæringsstatus gjennom å motta næringsrike og velsmakende måltider i våre kafeer.
   • bedre sin sosiale kompetanse og sitt nettverk, gjennom å bli inkludert i et trygt og sosialt fellesskap
   • få mulighet til å ivareta sine åndelige og eksistensielle behov
   • oppleve omsorg og verdighet fra våre dyktige tidgivere, som gjør dette på frivillig basis.
  2. bli motivert og få hjelp og veiledning på sin personlige endringsreise
   • få mulighet til ønsket endring av livssituasjon gjennom motivasjon, støtte og veiledning.
   • oppleve økt egenkraft, mestring og mening ved å delta i aktiviteter.
   • kunne oppnå økt livskvalitet, bedret økonomi og mestring gjennom arbeidsaktivitet
   • oppleve trygghet, verdighet og forbedret boevne gjennom vårt boligsosiale arbeid
   • bli tilbudt en mer helhetlig tiltaksrekke gjennom samarbeid med relevante aktører
 • Hvem er Blå Kors gatenært til for?

  Blå Kors gatenært jobber primært for mennesker som er rusmiddelavhengige og bostedsløse, sekundært for mennesker som befinner seg i utfordrende livssituasjoner.

Kontaktinformasjon

For generelle spørsmål og hevendelser om Blå Kors gatenært nasjonalt, ta kontakt med nasjonal leder.

Jostein Hågan

Nasjonal leder Blå Kors gatenært, og virksomhetsleder Oslo
47337777

Blå Kors gatenært historier

Les Anders sin sterke historie om hvordan han gikk fra hjemløs til egen leilighet ved hjelp av Blå Kors gatenært tilbudet.