Generalforsamling, Blå Kors Norge

Blå Kors Norge gjennomførte generalforsamling 10.-11. juni 2022 på Thon hotel Oslofjord i Sandvika, møtet ble konstituert fredag 10. juni kl. 15.30.

Generalforsamlingen er organisasjonens øverste organ og skal behandle flere saker. I sum legger drøftingene og vedtakene den videre langsiktige retningen for Blå Kors sitt viktige arbeid.

Hovedsakene var:

  • Landsstyreleder tale
  • Vedtektsendringer
  • Strategi 2022-2028
  • Årsmelding 2020 og 2021
  • Valg
  • Resolusjoner

Saksdokumentene finner du her

Neste generalforsamling er 15. juni 2024.