Helsepersonell

En henvisning til Blå Kors klinikk Oslo vest ( tidligere Blå Kors klinikk Oslo vest) bør inneholde:

 • Personopplysninger: Navn, personnr, adresse, telefon
 • Diagnose/ tentativ diagnose
 • Tydelig beskrivelse av problemet:
  • Rusmiddelavhengighet: Aktuell situasjon, hvilke rusmidler brukes, omfang og varighet, måten det inntas på.
 • Pårørende: Aktuell situasjon, familiesituasjon, omfang og varighet av belastninger
 • Beskrivelse av fysisk og psykisk helse
 • Opplysninger om medisinering
 • Resultater av relevante undersøkelser og utredninger
 • Familie, nettverk og sosiale forhold som bolig, arbeid/skole
 • Barn, alder og deres omsorgssituasjon
 • Aktuelle samarbeidspartnere
 • Tidligere behandlingserfaring
 • Forslag til ønske om type behandlingstiltak
 • Beskrivelse og vurdering av pasientens motivasjon for behandling

Henvisningen sendes til en enhet som har vurderingskompetanse som fastsetter tidsfristen for når pasienten skal begynne behandlingsforløpet.

Send henvisning til den lokale vurderingsenheten.

Kontakt

Karl Anthony Eknes

Forløpskoordinator/inntaksansvarlig
940 16 987