Om Blå Kors klinikk Oslo vest

Vårt mål og ønske er å legge forholdene til rette for deg, slik at du får nødvendig innsikt i problemer, redskaper og ressurser så du kan bli i stand til å ta nødvendige valg for et liv uten rusmidler.

Vi ønsker å vise interesse og respekt for deg og din livssituasjon, samt dine beslutninger. Vi håper at du vil finne trygghet hos oss slik at du kan hente ut det beste av engasjement og innsatsvilje.

Visjon og verdier:

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening

Våre verdier:

  • medmenneskelighet
  • verdighet
  • egenkraft
  • kvalitet

Vår behandlingsideologi

Som institusjon ønsker vi å tilpasse behandlingen etter dine behov, og vi ser på behandling som et samarbeid. Institusjonen søker å skape en trygg og trivelig sosial atmosfære for vekst og endring. Vi tenker at det er sentralt at du tar en aktiv rolle i egen behandling, og legger vekt på følgende:

Verdighet for hvert enkelt menneske og tillit til den enkeltes vilje og evne til vekst.

Egenkraft og tro på pasientmedvirkning, siden den som er i behandling er selv ekspert på sitt eget liv. Et nært samarbeid mellom pasient, behandler og resten av teamet er avgjørende for behandlingsresultatet.

Medmenneskelighet: Vi legger vekt på frihet på eget ansvar.

Kvalitet: Vi forsøker å tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient. Det skal utarbeides en behandlingsplan hvor dine behandlingsønsker skal stå i fokus. Utforming av behandlingsplan og tiltak må bygge på en kartlegging av problemområder og ressurser.

Behandlingen foregår både individuelt og i grupper. Institusjonen ønsker et nært samarbeid med familie, nettverk og det lokale hjelpeapparatet der du bor under hele behandlingsforløpet.

flere personer sitter sammen utendørs rundt et bord
Vi går sammen med deg i din prosess

Legger vekt på god relasjon

Vi legger vekt på at det utvikles en god relasjon mellom deg som pasient, behandler og resten av teamet som fortsetter gjennom hele behandlingsforløpet.

Vi har tro på at behandling kan gi utvikling og vekst, men å oppnå rusfrihet og forbedret psykisk helse er ofte noe som tar tid.

Vi ser på innleggelsen hos oss som en viktig start for å oppnå ditt mål. Vi vil ha fokus på å finne tiltak som kan hjelpe deg etter innleggelsen.

Vi er del av tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Blå Kors.