Nasjonale pasientforløp

Nasjonale pasientforløp er et standardisert forløp for behandling. Helsedirektoratet er ansvarlig for å utarbeide retningslinjer for implementering.

Personer som er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for sine rusmiddelproblemer får tilbud om dette. Dette gjelder også annen avhengighetsproblematikk som spillproblematikk og bruk av anabole androgene steroider.

Målsetting :

Overordnet målsetting er tilgjengelighet og forutsigbarhet.

Nasjonale pasientforløp skal sikre:

  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • Unngå unødig ventetid
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner
  • Videre oppfølging i kommunen:
    For pasienter med behov for koordinerte og samtidige tjenester skal kommunen sikre nødvendig oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunen bestemmer selv hvordan arbeidet med koordinering skal organiseres og hvilken instans som skal ha dette ansvaret.

Vår forløpskoordinator

Karl Anthony Eknes

Forløpskoordinator/inntaksansvarlig
940 16 987