Pårørende

Rus og avhengighet påvirker relasjoner og nettverk. På klinikken samarbeider vi med pårørende dersom pasienten gir tillatelse til det og pårørende ønsker det.

Pårørende kan supplere erfaringer, fange opp endringer, synliggjøre ressurser, bistå med å sette mål, finne egne tiltak og medvirke til at planer og metoder blir korrigert.

Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi for alle mellom 13 og 35 år, som har eller vokser opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.