Søk behandling

Blå Kors klinikk Oslo vest er en del av spesialisthelsetjenesten, og tilbyr døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB). Det koster ikke noe å få behandling hos oss, men alle pasienter må ha en henvisning for å søke seg inn.

  1. Sosialtjeneste/NAV, fastlege eller annen spesialisthelsetjeneste kan henvise pasienter til behandling. Det kan også leger i fengselshelsetjenesten. Les mer om henvisningen og hvilke opplysninger som er viktig å ha med.
  2. Henvisningen sendes til en enhet som har vurderingskompetanse. De tar i mot henvisningen og skal gjøre en vurdering om behandling i spesialisthelsetjenesten er nødvendig og nyttig for pasienten. De skal også fastsette tidsfristen for når du kan begynne behandlingen.
  3. Du får beskjed innen 10 virkedager om du har fått rett til behandling og få beskjed om oppmøte og tidspunkt for behandlingsstart. Du vil få en invitasjon til en avklaringssamtale i forbindelse med en eventuell innleggelse hos oss.

  • Hvis ikke behandlingsstedet klarer å holde fristen de har gitt deg for når helsehjelpen senest skal starte, vil HELFO kontakte deg for å høre om du er interessert i et tilsvarende tilbud fra et annet behandlingssted. Les mer om dine rettigheter ved fristbrudd.

Vil du vite mer, kontakt:

Karl Anthony Eknes

Forløpskoordinator/inntaksansvarlig
940 16 987