Behandling for avhengighetslidelser

Vi behandler rus- og avhengighetslidelser, og er opptatt av pasientens psykiske helse. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Hos oss har pasientene plass i inntil 12 måneder.

Blå Kors klinikk Oslo vest ( tidligere Blå Kors Behandlingssenter Slemdal) har 20 plasser, for pasienter av begge kjønn.

Vår målsetting er å legge forholdene til rette for deg slik at du får nødvendig innsikt i problemer, redskaper og ressurser, og dermed kan bli i stand til å ta nødvendige valg for et liv uten rusmidler.

Vi ønsker å vise interesse og respekt for deg og din livssituasjon, samt dine beslutninger. Vi håper at du vil finne trygghet hos oss slik at du kan hente ut det beste av engasjement og innsatsvilje.

Om Blå Kors Øst

Blå Kors klinikk Oslo vest er del av Blå Kors Øst, sammen med døgnklinikkene Blå Kors klinikk Innlandet og Blå Kors klinikk Oslo vest . Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på oppdrag fra Helse Sør Øst (HSØ). Klinikkene har hver for seg selvstendige driftsavtaler med oppdragsgiver HSØ. Kontaktpersoner i Blå Kors Øst finner du her

Aktuelt fra Blå Kors

Innsikt