Blåstua – et kjærkomment utfartssted

Den ble kjøpt i 1961 og finansiert med et billotteri. Siden har Blåstua på Homstean i Øvrebø vært et kjærkomment utfartssted for speiderne i Blå Kors.

Av Ivar Eidsaa

Speiderarbeidet i Blå Korsregi har alltid stått sterkt. Speidergruppen har hatt tradisjon for å tiltrekke seg en rekke barn og unge, både gutter og jenter. I mellomkrigstiden var pågangen svært stor. Den sank noe gjennom krigsårene i 1940-45, men tok seg markant opp i etterkrigsårene. Denne trenden fortsatte også på slutten av 1950-tallet.

Det var viktig å skulle fylle speidermøtene og arbeidet for øvrig med gode aktiviteter. Da Sosialistiske Bondeungdomslag i Kristiansand på begynnelsen av 1960-tallet bestemte seg for å avhende lagets hytte på Homestean i Øvrebø, ønsket styret i Blå Kors-forening ved 9. Kristiansand Speidergruppe å kjøpe hytten. Så ble gjort. Hytten ble kjøpt, og fikk navnet Blåstua, et navn hytten har båret siden.

Kjøpt for 14.000 kroner

Sentralt i beslutningen stod Kåre Zakariassen som var formann i Kristiansand Blåkorsforening, Oddleif Flaat som var troppsleder og Andreas Karlsen som var flokkleder.

Kjøpesummen ble satt til 14.000 kroner. Alt innbo og løsøre ble med på kjøpet.

For en speidergruppe å skulle kjøpe en hytte for 14.000 innebar et stort økonomisk løft. For å klare å ha nok midler til å gjennomføre kjøpet, satset speidergruppen på et større billotteri med Gunnar Kirkhus i spissen. Premien var en Renault Dauphine 1961-modell, som hadde en verdi på 14.100 kroner. Blåkorsforeningen i Kristiansand fikk av politiet lov til å selge lodd for 24.532 kroner, og regnskapet viste et overskudd etter endt lotteri på 8.875,17 kroner. Vinner av bilen ble Tønnes Larsen som bodde i Seljeveien i Kjos Hageby.

Det sier litt om hvor kjærkommen hytten ble, at det allerede fra april da hytten var rustet opp, ble det lagt aktiviteter til Blåstua tilnærmet hver eneste helg helt frem til og med september året etter.

Brukes flittig

Hytten brukes flittig den dag i dag.

– Vi har mange utfarter til Blåstua, med familieturer og overnattingsturer. Vi reiser ofte opp fredag og blir til søndag. Da gjør vi noe forefallende arbeid, men vel så viktig er det at vi kan drive gode speideraktiviteter. Tomten er på ti mål, og det er mye skog på eiendommen å kultivere, med hogst, vandreturer, skiturer, overnattingsturer ute og mye mer, forteller Yngve Andersson, leder for speidergruppen i Blå Kors Kristiansand.

Med årene er hytten blitt rustet godt opp. Sentralt i dette arbeidet har vært Oddleif Flaat, en krumtapp bak driften av Blåstua helt siden den ble kjøpt i 1961.

– Det er ikke lenge siden Oddleif var oppom for å gjøre en dugnadsinnsats – imponerende, sier Andersson.

Hytten har nå innlagt strøm. Vann hentes i brønnen rett ved. Den gamle utedoen er blitt revet og ny satt opp. Området mellom utedoen og hytten er blitt belyst, noe mange setter pris på, for som Andersson sier «det er mange som har sett mange spøkelser på veien mellom doen og hytten».

Ser ikke lenger spøkelser

– I tillegg til at vi selv bruker Blåstua, leier vi den ut til diverse speideraktiviteter som andre speidergrupper måtte ha. Der er også speidergrupper så vel i Vennesla og på Evje som benytter Blåstua, sier Andersson.

– Det å kunne gå på oppdagelsesferd i området er jo en opplevelse i seg selv. Nylig fant vi et stort område hvor kantarellen vokser villig. Det er mange skjulte skatter som vi etter hvert oppdager, sier Yngve Andersson.

Blåstua ligger idyllisk til.
Blåstua ligger idyllisk til.
Blåstua er blitt tatt godt vare på og fremstår i svært god stand
Blåstua er blitt tatt godt vare på og fremstår i svært god stand
Gammel og ny utedo etter 50 år.
Gammel og ny utedo etter 50 år.
Blåstua - ny gapahuk bygges i 2005, John Andre Andersen i rød kjeledress:Ny gapahuk bygges i 2005. John Andre Andersen i rød kjeledress.
Blåstua – ny gapahuk bygges i 2005, John Andre Andersen i rød kjeledress:Ny gapahuk bygges i 2005. John Andre Andersen i rød kjeledress.
Ny flaggstang i 2011.  Tom Aguirre i grønn trøye.
Ny flaggstang i 2011. Tom Aguirre i grønn trøye.
Jubileumsfest på Blåstua i 2011.
Jubileumsfest på Blåstua i 2011.
Blåstua - Olav Rykkelid, Yngve Andersson, Gunn Oline Kobbeltvedt ( Årsmøte i Blå Kors Speidere på Blåstua i 2005. )
Blåstua – Olav Rykkelid, Yngve Andersson, Gunn Oline Kobbeltvedt ( Årsmøte i Blå Kors Speidere på Blåstua i 2005. )
For å finansiere kjøpet, ble det hele finansiert med et eget billotteri.
For å finansiere kjøpet, ble det hele finansiert med et eget billotteri.
Skjøtet som ble underskrevet i 1961 og som viser at Blå Kors ble nye eiere av hytten.
Skjøtet som ble underskrevet i 1961 og som viser at Blå Kors ble nye eiere av hytten.
Senest oppdatert: 29. oktober 2014

Var dette nyttig?