Blå Kors Frivilligsentral

Frivillig i Blå Kors = Tidgiver

I Blå Kors tenker vi at tiden er det mest verdifulle du kan gi til et annet menneske, derfor kalles våre frivillige for Tidgivere.

Frivilligsentralen har en funksjon som brobygger mellom enkeltmennesker, Tidgivere, organisasjoner, bedrifter og kommune.  Aktiviteter og tilbud etableres og utvikles etter hva som er ønske og behov.

Mangfoldet av aktiviteter og tilbud i virksomhetene til Blå Kors Kristiansand er stort og variert. Frivilligsentralen tilrettelegger for at du som Tidgiver får mulighet til å engasjere deg i det du er mest motivert til.
Tidgivere bidrar hver dag til å bedre menneskers livssituasjon med sin frivillige innsats. To timer i året eller flere timer hver uke, alt er med på å gjøre en forskjell. Her kan du bidra med det du kan – og det er godt nok!

Les mer om å være Tidgiver på www.tidgiver.no.

Møteplassen

Har åpent for alle og du er hjertelig velkommen. Vi byr på kaffe, mat og godt selskap.

Åpningstider
Mandag – Torsdag kl: 10.00 – 14.00

Meny
Rundstykker, vafler, komper hver onsdag.

Møteplassen
Møteplassen er en sosial arena som er åpen for alle. Her serveres det gratis mat og drikke fra mandag-torsdag. 

BlåDilten
BlåDilten er en turgruppe for seniorer som ønsker en spasertur i fellesskap med andre.

Sykkelpilotene
Sykkelpilotene er et tilbud til eldre hvor de får mulighet til å være passasjer på elektriske Rickshaw-sykler i nærområdet.

Språkkafe
Kulturell Fritid er et tilbud for innvandrere som har behov for eller ønsker å lære mer om norsk kultur og det norske språk. 

BlåMarked
BlåMarked er et marked for hele familien med salgsboder, basar, lotteri og mye mer

Helaften
Helaften er en alternativ julefeiring for de som synes julen er litt ekstra vanskelig. Kvelden består av deilig julemat, taler, konsert og gaveutdeling

Blå Kors-auksjonen
Blå Kors-auksjonen arrangeres to ganger i året og organiseres av deltakere og frivillige. Sosial integrering og nettverk står sentralt.