Blå Kors Foreningen

Blå Kors Foreningen har lange tradisjoner i byen og driver omsorgsarbeid over et stort spekter. 

Tradisjonelle, evangeliske møter og sangmøter har vært et fundement helt siden etableringen i 1909 og det arrangeres fremdeles møter hver uke. Foreningen står også bak ettervernsgruppa som i 2016 markerte sitt 25 års jubileum. Samlingene er et viktig treffpunkt hvor forutsigbarheten og de trygge sosiale rammene er avgjørende.

Foreningen har flere kor for folk i forskjellige aldre.
Speidergruppa feiret sitt 70-års jubileum i 2017 og er fremdeles veldig aktiv.
Blå Kors samarbeider også med andre aktører i byen i forbindelse med fengselsbesøk.