Testamentarisk gave

Mange velger å gi en slik gave, og snakker åpent med sine nærmeste om hva de ønsker. Dette bidrar til å skape forståelse, og luket bort kilder til uenighet. Nå og i fremtiden.

For Blå Kors Kristiansand er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd. Dette kan bety at vi kan gjøre en større innsats for barn og unge som vokser opp i hjem med rus og alkohol, og personer som på grunn av avhengighet sliter med å få et trygt og meningsfylt liv.

Hvem kan arve?

Et testament sikrer at det dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker det. Hvis du har livsarvinger, dvs. barn eller etterkommere av egne barn, har de rett på 2/3 av arven, begrenset oppad til kr. 1.000.000 pr barn eller 200.000 kr per barnebarn. Dette kalles pliktdelsarv.

Formue ut over dette kan du disponere gjennom ditt testamente.

Har du ikke livsarvinger, kan du disponere over hele formuen gjennom et testamente. Om du ønsker å tilgodese et bestemt formål kan dette angis i testamentet.

Kontakt fundraisingkoordinator Trond Furseth for mer informasjon:

Trond Furseth i Blå Kors Kristiansand

Trond Furseth

Fundraisingkoordinator
984 87 054