Gi en enkeltgave

I over 110 år har Blå Kors Kristiansand vært en trygg havn for mennesker som av ulike årsaker sliter i hverdagen. Det skal vi fortsatt være – med hjerte, kunnskap og kraft.

For de fleste er Kristiansand er flott by å vokse opp i og bo i. Likevel er det mange som har store utfordringer i hverdagen, blant annet med rus, psykisk helse, fattigdom, ensomhet og andre former for utenforskap. For eksempel er det, i følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, over 3.000 barn i Kristiansand som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt (fattigdom). Mange av barna møter vi daglig gjennom vårt arbeid for sårbare familier.

Mange trenger hjelp, men vi klarer det ikke alene. Derfor inviterer vi deg til å bli med oss og gjøre en forskjell. Det er flere måter å bidra på, og du kan være med å spre trygghet, varme og glede til alle i vår by som trenger det mest.

Tusen takk for at du er med oss!