Om Blå Kors Kristiansand

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening.

Blå Kors’ visjon

I over 100 år har Blå Kors med hjerte, kunnskap og kraft vært en trygg havn for mennesker som av ulike årsaker sliter i hverdagen. Det skal vi fortsatt være.

Blå Kors Kristiansand ble etablert i 1909, og har en lang historie bak seg. Blå Kors er en diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Vi hjelper mennesker som sliter med alkohol-, rus- og spilleavhengighet, psykiske utfordringer og mobbing. Organisasjonen satser også på forebyggende tiltak i tillegg til behandling, rehabilitering og ettervern av mennesker og deres familier.

Mange har det tøft. Blant annet kommer 1 av 10 barn hjem til rus hver dag. Andre sliter med psykiske lidelser, isolasjon og ensomhet. Fattig og rik, syk og frisk – rusen fører til mye smerte for den det gjelder, pårørende og samfunnet.

Virksomheter og tjenester

Vi holder til i sentrum av Kristiansand, i «Posebyen», med ti forskjellige virksomheter. Målgruppene for virksomhetene spenner seg fra gravide og de yngste barna, til voksne og eldre mennesker. Driften dekkes i stor grad av det offentlige slik at alle gaver går til aktivitet og hjelp til dem som trenger det.

Bli medlem i Blå Kors

Ved å bli medlem i Blå Kors er du med på å styrke vår diakonale og samfunnsnyttige tjeneste. Blå Kors arbeider med og for mennesker med alkohol-, rus- og spilleavhengighet, psykiske utfordringer og forskjellige former for utenforskap. Vi driver forebyggende tiltak, behandling, rehabilitering og ettervern for mennesker og deres familier. Som medlem i Blå Kors er du med på å gi de stemmeløse en tydelig røst i det offentlige som. Du kan forandre livet til noen som virkelig trenger hjelp.  Som medlem har du stemmerett på lokalforeningens årsmøte.

Kontingent

Ordinært medlemskap: 350,- pr år
Ektepar: 450,- pr år
Familiemedlemskap: 500,- pr år
Unge medlemmer: 100,- pr år (inntil det året man fyller 26)

Blå Kors i Norge

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige tidgivere og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut.

Blå Kors er en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 16 medlemsorganisasjoner. Vi er også del av International Blue Cross som teller rundt 40 medlemsorganisasjoner.  Organisasjonen baserer sin virksomhet på diakonalt arbeid som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kamp for rettferdighet.