Virksomheter

Lokale virksomheter

Nye aktiviteter i Blå Kors aktivitetspark

Blå Kors aktivitetspark

“Mestring og gode opplevelser” – målet med Blå Kors aktivitetspark er å gi barn og unge et trygt, rusfritt og aktivt sted for å utfolde seg. Her kan en boltre seg hver dag, hele året.

Blå Kors Arbeid og Inkludering

Blå Kors arbeid og inkludering

Blå Kors arbeid og inkludering har to hovedformål – å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet og levere produkter til gode priser og høy kvalitet. Vårt slagord er «Et steg videre».

Blå Kors barnas stasjon Kristiansand

Blå Kors barnas stasjon

Blå Kors barnas stasjon gir en helhetlig støtte til familier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0-12 år. I tillegg til stasjonen i Kristiansand har vi stasjoner i Lister og Lindesnes.

Blå Kors Foreningen

Blå Kors foreningen

Blå Kors foreningen har lange tradisjoner i byen og driver omsorgsarbeid over et stort spekter. 

Åpning av Blå Kors gatenært i Kristiansand

Blå Kors gatenært

Blå Kors gatenært er til for mennesker som har rusrelaterte utfordringer. Vi har oppsøkende team og tilbyr veiledning og støtte, ulike aktiviteter og samtalegrupper.

Blå Kors gjenbruk

Ved Avfall Sør på Mjåvann finner du gjenbruksbutikken med et stort utvalg av små og store skatter.

Blå Kors kompasset i Kristiansand

Blå Kors kompasset

Er du mellom 13 og 35 år og har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer? Du er ikke alene. Hos oss kan du få råd, veiledning og terapi. 

Tidgivere i Blå Kors Kristiansand

Blå Kors frivilligsentral

Blå Kors posebyen frivilligsentral har som formål å skape møteplasser som fremmer frivillig innsats, for mennesker som av ulike årsaker har behov for vår tid.

Blå Kors kulturskole

Blå Kors kulturskole

Ved Blå Kors posebyen kulturskole tilbyr vi instrumentundervisning i kombinasjon med sosial aktivitet. Vi er opptatt av at våre elever gis de beste muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner, samtidig som de gis de beste muligheter til å treffe nye venner og utfolde seg sosialt.

Blå Kors steg for steg

Blå Kors steg for steg, Kristiansand

Et bedre liv uten rus. Blå Kors steg for steg er et tilbud både før, under og etter behandling i tett samarbeid med kommunen og andre aktører. Hensikten er sosial integrering med fokus på bolig, nettverk, arbeid og fritid.

Tre jenter spiller stigegolfspillet

Blå Kors Ung, Kristiansand

Trygg møteplass for ungdom – Blå Kors Ung i Kristiansand er for ungdom opp til 26 år. Vi ønsker å motivere til en rusfri livsstil i trygge omgivelser og med varierte, sosiale aktiviteter. Forebygging og informasjon er kjernen i arbeidet.


Nasjonale virksomheter

Blå Kors ferier

Blå Kors ferier

Blå Kors ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer, eller lavinntekt tett på livet. Tilbudet gjelder for familier i hele landet. Foto: Adam Read / Visit Sørlandet

Blå Kors chat-senter

Blå Kors chat-senter

Chat 100% anonymt med en trygg voksen. Tjenestene Blå Kors SnakkOmMobbing.no og Blå Kors SnakkOmPsyken.no er nasjonale chat-tjenester for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer du i direkte kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonymt. Vi har også en lokal samtaletjeneste; Blå Kors UngPrat.no.