Blå Kors terapi

Blå Kors terapi er et spesialisert tilbud med høy kompetanse og mange års erfaring hos personalet. De ansatte har særlig kunnskap om hvordan rusmiddelmisbruk påvirker familien. Terapeutene har taushetsplikt. 

Kort om tjenesten

 • For deg med rusutfordringer
 • For pårørende, omgivelser eller arbeidsgiver
 • Samtaleterapi
 • Ingen henvisning
 • Taushetsplikt
 • Maks to ukers ventetid
 • 350,- pr time

Tilbudet

 • Uønskede konsekvenser av rusbruk

  Blå Kors terapi er et tilbud til personer som opplever at bruk av rusmidler har ført til, eller tenker det kan føre til, uønskede konsekvenser for seg selv og/eller omgivelsene.

  Dette kan være familiebaserte situasjoner, venner eller i forhold til arbeidslivet. Relasjoner, økonomi, tillit og respekt kan være skadelidende. En slik situasjon vil kunne oppleves ulikt fra person til person, og vil kunne ha sin bakgrunn i bruk av ulike rusmidler som alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. Noen ganger i kombinasjon. Lang erfaring tilsier at det er fullt mulig å snu en slik utvikling.

 • Pårørende

  Blå Kors terapi er også et tilbud til pårørende til en med rusutfordringer.

  Ofte kan det være familie, venner eller kollegaer som kjenner på uro og konsekvenser før den det gjelder tar problematikken inn over seg. Dette kan erfaringsmessig være en svært krevende og lang periode. Situasjonen vil ofte bære preg av benektning, og det er vanskelig å se hvordan man skal komme videre.

 • Rådgivning

  Vi vet at det kan være en høy terskel for å be om hjelp når det gjelder utfordringer med bruk av rusmidler.

  Det kan være usikkerhet om det er et problem, hva man kan gjøre og ikke minst hva det betyr å gå i terapi. Det er vanlig med ambivalens, og det er ofte en situasjon forbundet med hemmeligholdelse. Vi tilbyr derfor en gratis samtale når det er ønskelig for å avklare om vårt tilbud er det rette. Dette gjelder den som har utfordringer med rus, men også de pårørende som i denne sammenhengen kan være familie, nettverk kollegaer/arbeidsgiver. Slike samtaler kan være anonyme, og journalføres ikke.

Vi tilbyr samtaler i diskré omgivelser med terapeuter med lang erfaring innen rusbehandling, psykisk helse og familieterapi.

Det er ingen begrensning på lengden av forløpet, det er den aktuelle situasjonen som vil definere det. Basisen i terapien vil være individuelle samtaler. Dette kan utvides med parsamtaler og eventuelt familiesamtaler ved behov og etter ønske. Telefonkonsultasjoner mellom de ordinære timene og som et alternativ til fysisk oppmøte kan etter en stund også være aktuelt.

Det er ingen krav om henvisning. Det er kort ventetid og alle henvendelser blir besvart innen tre virkedager.

Mange har behov for behandling i flere perioder. Det er like lav terskel ved eventuell gjenopptakelse av kontakt som ved førstegangs kontakt.

Kontakt Blå Kors terapi, Kristiansand

Slik behandler Blå Kors terapi personopplysninger.

Navn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)