Ledige stillinger

De siste årene har Blå Kors Kristiansand utviklet seg fra å være en forening med fokus på rusomsorg til å bli en viktig samfunnsaktør i Kristiansand og Agder. Vi drifter også to nasjonale virksomheter; Blå Kors Ferier og Blå Kors Chat-senter.

Ledig stillinger

 • Miljøterapeut på Barnas Stasjon, Lister. 100 % stilling. Søknadsfrist: 2. mai

  Barnas Stasjon Lister åpnet i august 2020, nå utvider vi staben. I den forbindelse ser vi etter en engasjert person som vil være med på å fortsette arbeidet med å bygge opp Barnas Stasjon i et nytt område.

  Barnas Stasjon er et gratis lavterskeltilbud for gravide og småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner, med barn i alderen 0-12 år. Vi er en engasjert, tverrfaglig gruppe som sammen med familiene jobber forebyggende og med tidlig intervensjon. Målet er å styrke barnets oppvekst- vilkår og de voksnes foreldrekompetanse og foreldrefunksjon, samt styrke familienes nettverk. Vi tilbyr støttende og styrkende aktiviteter med en helhetlig tilnærming. Barnas Stasjon Lister er en del av et nasjonalt konsept med ytterligere 9 stasjoner i Norge. Våre verdier er Kvalitet, Medmenneskelighet, Verdighet og Egenkraft.

  Vi søker deg som har et sterkt engasjement for barns oppvekstvillkår og kan samhandle godt med både barn, foreldre og andre instanser. Du må være faglig engasjert og ansvarsbevisst, jobbe selvgående og være en god lagspiller. Det er avgjørende at du er en god relasjonsbygger og kan bidra med å både drive og videreutvikle vårt faglige tilbud. Vi tilbyr et positivt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på et positivt menneskesyn, enkelt individets iboende ressurser og endringsskapende arbeid.

  Arbeidstiden er fordelt på dagvakter, samt en kveldsvakt i uken (avsluttes ca.kl. 19.00).  Noen reiser relatert til tur- og ferieopplevelser for brukerne, må påregnes.

   

  Sentrale arbeidsoppgaver

  • Primærkontakt for familier med fokus på individuelle mål og utvikling
  • Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter for målgruppen, både i gruppe og individuelt.
  • Tilrettelegge for endringsarbeid individuelt og i grupper
  • Være en god rollemodell og trygg voksen for barn/unge/foreldre
  • Delta og bidra til faglig utvikling ved Barnas Stasjon
  • Praktiske oppgaver ved lokalitetene til Barnas Stasjon
  • Internt og eksternt samarbeid i oppfølging av familier
  • Representere Barnas Stasjon og Blå Kors Kristiansand i aktuelle fora

   

  Kvalifikasjoner:

  • 3- årig relevant høyere utdanning innenfor fagområdene barnevern, pedagogikk, helse- og sosialfag.

  I tillegg vektlegges:

  • Erfaring med brukergruppen, forebyggende arbeid og tidlig intervensjon i barnefamilier
  • Relevant videre- eller etterutdanning og/eller erfaring innen f.eks Marte Meo, barnesamtaler, rus, psykisk helse ol.
  • Personlig egnethet

  Vi tilbyr:

  • En enestående mulighet til å være med på å bygge opp en ny Barnas Stasjon
  • En unik mulighet til å medvirke til positive endringer for barns oppvekstvillkår
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
  • Være en del av en meningsfull organisasjon i utvikling
  • Ett godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer

  Stillingen innebærer i hovedsak arbeid på dagtid, samt en ettermiddag i uken. Noe reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med turer og ferieaktiviteter for familiene.

  For nærmere informasjon kan du kontakte Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder Barnas Stasjon Kristiansand, Lindesnes og Lister: 9915 9005/ anne.randi.hanssen@blakors.no.

  Eller avdelingsleder for Barnas Stasjon Lister, Nina Nepstad: 41420466/nina.nepstad@blakors.no
  Søknad og CV sendes via finn.no / søknadsfrist 02.05.2021