Ledige stillinger

header

Blå Kors Gatenært søker etter miljøterapeut. Søknadsfrist: 3 mars

Blå Kors gatenært jobber tett sammen med mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner og har rusrelaterte utfordringer. Vårt formål er å skape meningsfulle tilbud og være en mestringsarena for den enkelte. Vi er medmennesker og møter den enkelte der den er, med respekt og verdighet. Vi ønsker å være en inkluderende, trygg og forutsigbar arena, som legger til rette for at hver enkelt kan bidra gjennom sin egenkraft.

Felles hovedmål for gatenært er økt livskvalitet gjennom å ha tilbud hvor målgruppen opplever mestring og mening ved å delta.

Blå Kors gatenært tilbyr:

• Sosialt fellesskap og tilhørighet

•    Næringsrike og velsmakende måltider

•    Aktiv involvering og medvirkning

•    Mangfoldig aktivitetstilbud

•    Støtte og veiledning

Blå Kors gatenært består av 4 ansatte. I tillegg er det ca. 70 tidgivere (12 årsverk) som bidrar med sin tid.

Nå søker vi etter en unik miljøterapeut til en 100 % stilling.